Енергетска ефикасност 2022

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЈП бр.1/22

-Одлука о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођену мера енерге енергетске санације стамбениз објеката на територији града Прокупља ЈП бр.1/22;

-Јавни позив;

-Пријавни формулар (прилог 1);

-Изјава (прилог2);

-Изјава (прилог 3);

-Изјава (образац 2);

– Прелиминарна листа привредних субјеката

– Одлука о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Града Прокупља

– Коначна ранг листа привредних субјеката;

-Упутство за грађане; 

НАПОМЕНА: Молимо све кандидате да доставе као посебан документ потписан и оверен ценовни преглед роба и услуга као и рок важења цена за меру за коју конкуришу, уз сву осталу потребну документацију.