Energetska efikasnost 2022

 

JAVNI POZIV za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i  stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode  na teritoriji grada Prokuplja za 2022. godinu:

– Konačna lista – drugi krug zamena spoljnih prozora i vrata 

– Preliminarna lista drugi krug zamena spoljnih prozora i vrata (do isteka sresdtava)

– Odluka  o raspisivanju javnog poziva a sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i  stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode  na teritoriji grada Prokuplja za 2022. godinu:

– Javni poziv

-Prilg 1A (stambena zajednica);

-Prilog 1 (za domaćinstva);

-Prilog 2

-Prilog 3;

-Prilog 4;

-Prilog 5; 

JAVNI KONKURS za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih  ventila i delitelja toplote na teritoriji grad Prokuplja za 2022. godinu

– Konačna rang lista fizičkih lica

– Preliminarna rang lista fizičkih lica

– ODLUKA o raspisivanju javnog poziva za učešće fizičkih lica u sprovođenju mera energetske sanacije domađinstava putem solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkularnih pumpi, termostatskih ventila i delitelja na teritoriji Grada prokuplja JP br.1/22

– Obaveštenje o produžetku roka;

– Javni poziv

– Prilog 1 (prijavni obrazac)

– Prilog 2

– Prilog 3

– Prilog 4

– Prilog 5

– Prilog 6

– Prilog 7

– Prilog 8

– Prilog 9

Konačna lista firmi/privrednih subjekata izabranih na osnovu Javnog poziva za privredne subjekte Grada Prokuplja

-ZAPISNIK sa otvaranja prijava pristiglih na Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju  mera energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela na teritoriji grada Prokuplja JP br.1/22

-Preliminarna rang lista privrednih subjekata

-OBAVEŠTENJE KOMISIJE ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE DOMAĆINSTAVA PUTEM SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULAERNIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

– ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE DOMAĆINSTAVA PUTEM SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULAERNIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA JP BR.1/22

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA STANOVA I STAMBENIH ZGRADA KOJE SE ODNOSE NA UREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNJE TOPLE VODE NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA 2022. GODINU

– ODLUKA o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje energetske sanacije putem mera zamena spoljnih prozora i vrata i elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama i izolaciji porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada

– Konačna rang lista fizičkih lica, stanova i stambenih zajednica;

-Odluka o raspisivanju javnog poziva;

-Javni poziv;

-Prilg 1A (stambena zajednica);

-Prilog 1 (za domaćinstva);

-Prilog 2;

-Prilog 3;

-Prilog 4;

-Prilog 5; 

– Preliminarna lista fizičkih lica, stanova i stambenih zajednica;

– Konačna rang lista fizičkih lica, stanova i stambenih zajednica (nevažeća lista)

JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA JP br.1/22

-Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenu mera energe energetske sanacije stambeniz objekata na teritoriji grada Prokuplja JP br.1/22;

-Javni poziv;

-Prijavni formular (prilog 1);

-Izjava (prilog2);

-Izjava (prilog 3);

-Izjava (obrazac 2);

– Preliminarna lista privrednih subjekata

– Odluka o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji Grada Prokuplja

– Konačna rang lista privrednih subjekata;

-Uputstvo za građane; 

NAPOMENA: Molimo sve kandidate da dostave kao poseban dokument potpisan i overen cenovni pregled roba i usluga kao i rok važenja cena za meru za koju konkurišu, uz svu ostalu potrebnu dokumentaciju.