Energetska efikasnost 2022

 

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA STANOVA I STAMBENIH ZGRADA KOJE SE ODNOSE NA UREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNJE TOPLE VODE NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA 2022. GODINU

– PRELIMINARNA LISTA

-Odluka o raspisivanju javnog poziva;

-Javni poziv;

-Prilg 1A (stambena zajednica);

-Prilog 1 (za domaćinstva);

-Prilog 2;

-Prilog 3;

-Prilog 4;

-Prilog 5; 

JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA JP br.1/22

-Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenu mera energe energetske sanacije stambeniz objekata na teritoriji grada Prokuplja JP br.1/22;

-Javni poziv;

-Prijavni formular (prilog 1);

-Izjava (prilog2);

-Izjava (prilog 3);

-Izjava (obrazac 2);

– Preliminarna lista privrednih subjekata

– Odluka o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji Grada Prokuplja

– Konačna rang lista privrednih subjekata;

-Uputstvo za građane; 

NAPOMENA: Molimo sve kandidate da dostave kao poseban dokument potpisan i overen cenovni pregled roba i usluga kao i rok važenja cena za meru za koju konkurišu, uz svu ostalu potrebnu dokumentaciju.