Јавне набавке 2020.

22. ЈАВНА  НАБАВКА – „ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ“

-Позив

-Конкурсна документација

-ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

21. ЈАВНА НАБАВКА – „РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ УРЕЂЕЊУ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1401/1 КО ПРОКУПЉЕ ГРАД“

– Позив

– Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

20. ЈАВНА НАБАВКА – АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦЕ (НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА) У ГОРЊОЈ СТРАЖАВИ

– Позив

– Конкурсна документација

19. ЈАВНА НАБАВКА – „ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ“

– Позив

– Конкурсна документација

– Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору 

– СЕДМА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

18. ЈАВНА НАБАВКА – „НАБАВКА ДЕЧИЈИХ МАЈИЦА“

– Позив

– Одлука о додели уговора

17. ЈАВНА НАБАВКА – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА

– Позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

16. ЈАВНА НАБАВКА – „НАБАВКА ПАКЕТА СА ОСНОВНИМ ЖИВОТНИМ НАМИРНИЦАМА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ ЧИЈЕ ПЕНЗИЈЕ НЕ ПРЕЛАЗЕ 25.000,00 ДИНАРА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ“

– Позив

– Конкурсна документација

– Одговор на питање потенцијалног понуђача

– Одговор на питање потенцијалног понуђача 2

– Одговор на питање потенцијалног понуђача 3

– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

– Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

– Измена и допуна конкурсне документације

– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

– Одлука о додели уговора

-Обавештење о закључењу уговора

15. ЈАВНА НАБАВКА – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКТА

– Позив

– Конкурсна документација

– Измена конкурсне документације

– Обавештење о продужењу рока

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

Партија 1

Партија 2

– ШЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

14. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦЕ (НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА) У НОВОЈ БОЖУРНИ

– Позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– ПЕТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

13. ЈАВНА НАБАВКА – ИЗРАДА СЕРТИФИКАТА О ЕНЕРГЕТСКИМ СВОЈСТВИМА ЗГРАДА – ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА ПЕТ ОБЈЕКАТА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ, МАЛА ГУБА, 4418/2, 4418/3, К.О ПРОКУПЉЕ ГРАД И 6426/1 К.О ПРОКУПЉЕ, У ПРОКУПЉУ

– Позив

– Одлука о додели уговора

12.ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ИЗРАДЕ ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И УСЛУГЕ КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ГИМНАЗИЈА У ПРОКУПЉУ  

-Јавни позив

– Одлука о додели уговора

11. ЈАВНА НАБАВКА – АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА У ГРАДУ: РАДИВОЈА КОРАЋА, ДАРИНКЕ НЕСТОРОВИЋ, ВЕСЕЛИНА МАСЛАШЕ, ГРАЧАНИЧКА, ВИДОЈЕВАЧКА И ТАКОВСКА

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Измена конкурсне документације

– Одлука о додели уговора

– ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

10. ЈАВНА НАБАВКА – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ГИМНАЗИЈЕ У ПРОКУПЉУ

– Позив

– Конкурсна документација

– Питање и одговор 1

– Измена конкурсне документације 1

– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

– Питање и одговор 2

– Питање  и одговор 3

– Питање и одговор бр.4

-ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2;

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКУ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА БР.2;

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-Решење о усвајању захтева за заштиту права у поступку јавне набавке

– Нова одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

-ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА 

– ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

9. ЈАВНА НАБАВКА – „ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА“

– Позив

– Конкурсна документација

– Одлука о обустави поступка

– Обавешзење о обустави поступка

8. ЈАВНА НАБАВКА – „НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА“

– Позив

– Конкурсна документација

– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

7. ЈАВНА НАБАВКА – „НАБАВКА АУТО ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА“

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

6.ЈАВНА НАБАВКА – ОДРЖАВАЊЕ СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

5. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

4. ЈАВНА НАБАВКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА ГРАДСКИХ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора 

– Обавештење о закљученом уговору

– ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА ПРОКУПЉА

3. ЈАВНА НАБАВКА – „НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА – ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „ХИСАР“ У ПРОКУПЉУ“

– Позив

– Одлука о додели уговора

2. ЈАВНА НАБАВКА – СОФТВЕРСКИ МОДУЛ ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ, ИНСТАЛАЦИЈА АПЛИКАЦИЈЕ И ЈЕДНОДНЕВНА ОБУКА ЈН БР. 401-9

– Позив

– Извештај о спроведеном поступку

1. ЈАВНА НАБАВКА – „НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И УСЛУГЕ КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКАТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „ДР АЛЕКСА САВИЋ“ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР У ПРОКУПЉУ -ПРВА ФАЗА – ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА“

– Позив 

– Одлука о додели уговора

______________________________________________________________________________________________________________________________

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА ПРОКУПЉА

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПРОКУПЉА

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

Величина слова: