Јавне набавке 2020.

– ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

9. ЈАВНА НАБАВКА – „ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА“

– Позив

– Конкурсна документација

– Одлука о обустави поступка

8. ЈАВНА НАБАВКА – „НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА“

– Позив

– Конкурсна документација

– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

– Одлука о додели уговора

7. ЈАВНА НАБАВКА – „НАБАВКА АУТО ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА“

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

6.ЈАВНА НАБАВКА – ОДРЖАВАЊЕ СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

5. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

4. ЈАВНА НАБАВКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА ГРАДСКИХ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА ПРОКУПЉА

3. ЈАВНА НАБАВКА – „НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА – ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „ХИСАР“ У ПРОКУПЉУ“

– Позив

– Одлука о додели уговора

2. ЈАВНА НАБАВКА – СОФТВЕРСКИ МОДУЛ ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ, ИНСТАЛАЦИЈА АПЛИКАЦИЈЕ И ЈЕДНОДНЕВНА ОБУКА ЈН БР. 401-9

– Позив

– Извештај о спроведеном поступку

1. ЈАВНА НАБАВКА – „НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И УСЛУГЕ КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКАТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „ДР АЛЕКСА САВИЋ“ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР У ПРОКУПЉУ -ПРВА ФАЗА – ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА“

– Позив 

– Одлука о додели уговора

______________________________________________________________________________________________________________________________

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА ПРОКУПЉА

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПРОКУПЉА

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

Величина слова: