Javne nabavke 2020.

– PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADA PROKUPLJA

3. JAVNA NABAVKA – „NABAVKA USLUGE IZRADE STUDIJE OPRAVDANOSTI INVESTICIONOG PROJEKTA – INFRASTRUKTURNO OPREMANJE PRIVREDNE ZONE „HISAR“ U PROKUPLJU“

– Poziv

– Odluka o dodeli ugovora

2. JAVNA NABAVKA – SOFTVERSKI MODUL ZA KADROVSKU EVIDENCIJU, INSTALACIJA APLIKACIJE I JEDNODNEVNA OBUKA JN BR. 401-9

– Poziv

– Izveštaj o sprovedenom postupku

1. JAVNA NABAVKA – „NABAVKA USLUGE IZRADE PLANA PREVENTIVNIH MERA I USLUGE KOORDINATORA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI OBJEKATA OPŠTE BOLNICE „DR ALEKSA SAVIĆ“ – MEDICINSKI CENTAR U PROKUPLJU -PRVA FAZA – ENERGETSKA SANACIJA“

– Poziv 

– Odluka o dodeli ugovora

______________________________________________________________________________________________________________________________

– PLAN JAVNIH NABAVKI GRADA PROKUPLJA

PLAN JAVNIH NABAVKI GRADSKOG VEĆA GRADA PROKUPLJA

– PLAN JAVNIH NABAVKI SKUPŠTINE GRADA PROKUPLJA

– PLAN JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

Veličina slova: