Јавне набавке 2021

Јавне набавке 2021.

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

33. ЈАВНА НАБАВКА – ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА ЗА ДЕЦУ „СРЕЋНА ДОЛИНА“ НА КП 1390/57 КО ПРОКУПЉЕ ГРАД И „ШКОЛИЦА“ НА КП 1704/1 КО ПРОКУПЉЕ ГРАД

– Јавни позив

СЕДМА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

32. ЈАВНА НАБАВКА –  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОПРАВЦИ ПУТА У ДОЊОЈ ЈОШАНИЦИ (КО ЗДРАВИЊЕ) И ГОРЊЕМ КОРДИНЦУ

– Јавни позив

31. ЈАВНА НАБАВКА – САНАЦИЈА УЛИЦЕ „МИЛОША ОБИЛИЋА“

– Јавни позив

– ШЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

30. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА КОНСУЛТАНСКИХ УСЛУГА ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈПП/КОНЦЕСИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ПАРКИНГ МЕСТА, ЧИСТОЋА ГРАДА, ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ И ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

– Јавни позив

29.ЈАВНА НАБАВКА- НАБАВКА ОБАВЕЗНИХ УЏБЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

-Јавни позив

28. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА СЕТОВА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

-Позив за подношење понуда 

-Пета измена Плана јавних набавки Градске упрве Града Прокупља

27. ЈАВНА НАБАВКА – НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „ДР АЛЕКСА САВИЋ“ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР У ПРОКУПЉУ – ДРУГА ФАЗА

– Претходно информативно обавештење

26. ЈАВНА НАБАВКА – ИЗРАДА ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И УСЛУГЕ КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ДРУГЕ ФАЗЕ РАДОВА НА ИНФРАСТРУКТУРНОМ ОПРЕМАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „ХИСАР“ У ПРОКУПЉУ

– Позив за подношење понуда

– Извештај

25. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „ДР АЛЕКСА САВИЋ“ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР У ПРОКУПЉУ – ДРУГА ФАЗА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

– Претходно информативно обавештење

24. ЈАВНА НАБАВКА – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ПОПРАВКА ТРОТОАРА НА КП БРОЈ 1374/1 КО ПРОКУПЉЕ ГРАД УЛИЦА ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА И 3. АВГУСТ У ПРОКУПЉУ

– Позив за подношење понуда

– Извештај о спроведеном поступку

23. ЈАВНА НАБАВКА – УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ КУЛТУРНИХ ДОБАРА НА БРДУ ХИСАР РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ПУТА АЛЕКСЕ САВИЋ

– Јавни позив

– Обавештење о закљученом уговору

22. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ПАРКОВСКЕ ОПРЕМЕ И МОБИЛИЈАРА ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Обавештење о закљученом уговору

– ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

21. ЈАВНА НАБАВКА – ПОПРАВКА ТРОТОАРА НА КП БР. 1374/1 КО ПРОКУПЉЕ ГРАД УЛИЦА ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА И 3. АВГУСТ У ПРОКУПЉУ

– Позив за подношење понуда

– Извештај о спроведеном поступку

– ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

20. ЈАВНА НАБАВКА – ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

– Позив за подношење понуда

– Обавештење о обустави поступка

19. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Обавештење о закљученом уговору

18. ЈАВНА НАБАВКА – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКЕ И УГРАДЊЕ АУТОМАТСКИХ ПАРКИНГ РАМПИ ЗА СЛУЖБЕНЕ УЛАЗЕ У БИД ЗОНЕ У ЈУГ БОГДАНОВОЈ УЛИЦИ

– Позив за подношење понуда

– Извештај о спроведеном поступку

17. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ЧИШЋЕЊА И ОДНОШЕЊА АНИМАЛНОГ ОТПАДА И САНИТАРНЕ УСЛУГЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА ПРОСТОРИЈА

– Позив за подношење понуда

– Извештај о спроведеном поступку

16. ЈАВНА НАБАВКА- НАБАВКА АУТО ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

15. ЈАВНА НАБАВКА – ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА У ПРОКУПЉУ

– Позив за подношење понуда

– Извештај о спроведеном поступку

14. ЈАВНА НАБАВКА – МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Позив за подношење понуда

– Извештај о спроведеном поступку

– Измена извештаја о спроведеном поступку

13. ЈАВНА НАБАВКА – УГРАДЊА АУТОМАТСКИХ ПАРКИНГ РАМПИ ЗА СЛУЖБЕНЕ УЛАЗЕ У БИД ЗОНЕ У УЛИЦИ ЈУГ БОГДАНОВОЈ У ПРОКУПЉУ

– Позив за подношење понуда

– Питање и одговор

– Извештај о спроведеном поступку

– Измена извештаја о спроведеном поступку

12. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

11. ЈАВНА НАБАВКА – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ УЛИЦА МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА, КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА И НАСИПАЊЕ ПУТЕВА

-Позив за подношење понуде;

– Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о додели уговора закључених на основу оквирног споразума – система динамичке набавке

– Обавештење о додели уговора закљученог на основу оквирног споразума 2

-Обавештење о уговорима закљученим на основу Оквирног споразума за II квартал 2021. године

– ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

10. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Позив за подношење понуде;

– Обавештење о додели уговора

9.ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020 ГОДИНУ 

– Позив за подношење понуде;

-Извештај о спроведеном поступку;

8. ЈАВНА НАБАВКА –  НАБАВКА УСЛУГЕ КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА -АДАПТАЦИЈА ТОАЛЕТА И УКИДАЊЕ ПРЕПРЕКА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

-Позив за подношење понуде;

-Извештај о спроведеном поступку;

7. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА И МОНТАЖА ПАРКОВСКОГ МОБИЛИЈАРА, КЛУПЕ И КАНТЕ 

-Позив за подношење понуде;

-Извештај о спроведеном поступку набавке;

6.ЈАВНА НАБАВКА – ПОСТУПАК ИЗБОРА КОНЦЕСИОНАРА-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА КОМЕ СЕ ПОВЕРАВА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ-ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ПО МОДЕЛУ ЈАВНО – ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ

-Позив за подношење понуде;

– Захтев за заштиту права

– Обавештење о поднетом захтеву

– Одговор на захтев

5. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА  СНИМАЊA И ЕМИТОВАЊA СКУПШТИНСКОГ ЗАСЕДАЊА

-Позив за подношење понуда;

– Извештај о спроведеном поступку

4.ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА БИД ЗОНЕ У УЛИЦИ ЈУГ БОГДАНОВОЈ 

-Позив за подношење понуде;

-Извештај о спроведеном поступку набавке;

3. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 2021.

-Позив за подношење понуде;

– Обавештење о додели уговора

2.ЈАВНА НАБАВКАНАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

-Позив за подношење понуде;

– Обавештење о додели уговора

1. ЈАВНА НАБАВКА – ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

– Позив за подношење понуда;

-Извештај о спроведеном поступку;

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2021. ГОДИНУ;

Величина слова: