Јавне набавке 2021

Јавне набавке 2021.

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

18. ЈАВНА НАБАВКА – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКЕ И УГРАДЊЕ АУТОМАТСКИХ ПАРКИНГ РАМПИ ЗА СЛУЖБЕНЕ УЛАЗЕ У БИД ЗОНЕ У ЈУГ БОГДАНОВОЈ УЛИЦИ

– Позив за подношење понуда

– Извештај о спроведеном поступку

17. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ЧИШЋЕЊА И ОДНОШЕЊА АНИМАЛНОГ ОТПАДА И САНИТАРНЕ УСЛУГЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА ПРОСТОРИЈА

– Позив за подношење понуда

– Извештај о спроведеном поступку

16. ЈАВНА НАБАВКА- НАБАВКА АУТО ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

15. ЈАВНА НАБАВКА – ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА У ПРОКУПЉУ

– Позив за подношење понуда

– Извештај о спроведеном поступку

14. ЈАВНА НАБАВКА – МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Позив за подношење понуда

– Извештај о спроведеном поступку

– Измена извештаја о спроведеном поступку

13. ЈАВНА НАБАВКА – УГРАДЊА АУТОМАТСКИХ ПАРКИНГ РАМПИ ЗА СЛУЖБЕНЕ УЛАЗЕ У БИД ЗОНЕ У УЛИЦИ ЈУГ БОГДАНОВОЈ У ПРОКУПЉУ

– Позив за подношење понуда

– Питање и одговор

– Извештај о спроведеном поступку

– Измена извештаја о спроведеном поступку

12. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

11. ЈАВНА НАБАВКА – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ УЛИЦА МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА, КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА И НАСИПАЊЕ ПУТЕВА

-Позив за подношење понуде;

– ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

10. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Позив за подношење понуде;

9.ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020 ГОДИНУ 

– Позив за подношење понуде;

-Извештај о спроведеном поступку;

8. ЈАВНА НАБАВКА –  НАБАВКА УСЛУГЕ КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА -АДАПТАЦИЈА ТОАЛЕТА И УКИДАЊЕ ПРЕПРЕКА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

-Позив за подношење понуде;

-Извештај о спроведеном поступку;

7. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА И МОНТАЖА ПАРКОВСКОГ МОБИЛИЈАРА, КЛУПЕ И КАНТЕ 

-Позив за подношење понуде;

-Извештај о спроведеном поступку набавке;

6.ЈАВНА НАБАВКА – ПОСТУПАК ИЗБОРА КОНЦЕСИОНАРА-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА КОМЕ СЕ ПОВЕРАВА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ-ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ПО МОДЕЛУ ЈАВНО – ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ

-Позив за подношење понуде;

5. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА  СНИМАЊA И ЕМИТОВАЊA СКУПШТИНСКОГ ЗАСЕДАЊА

-Позив за подношење понуда;

– Извештај о спроведеном поступку

4.ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА БИД ЗОНЕ У УЛИЦИ ЈУГ БОГДАНОВОЈ 

-Позив за подношење понуде;

-Извештај о спроведеном поступку набавке;

3. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 2021.

-Позив за подношење понуде;

– Обавештење о додели уговора

2.ЈАВНА НАБАВКАНАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

-Позив за подношење понуде;

– Обавештење о додели уговора

1. ЈАВНА НАБАВКА – ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

– Позив за подношење понуда;

-Извештај о спроведеном поступку;

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2021. ГОДИНУ;

Величина слова: