МСП


Структура

Удео малих и средњих предузећа (МСП) у привреди општине Прокупље расте из године у годину, њихов тренутни број је око 200.
Сектор малих предузећа обухвата 194 предузеће (од чега 177 у привредним делатностима и 17 у ванпривреди). Сектор средњих предузећа пак обухвата 7 предузећа која припадају групацији привредних делатности. Велики број предузећа регистрован је за обављање више различитих врста делатности, тако да строга класификација по делатностима није могућа. Подаци приказани у табели 3 резултат су класификације предузећа сходно преовладавајућој делатности коју конкретно предузеће обавља.

Највећи број малих предузећа послује у области трговине (32,99%), затим у области индустрије и рударства (25,77%) и финансијских и других услуга (8,25%). Средња предузећа општине Прокупље су концентрисана искључиво у три делатности индустрија и рударство 71,42% укупног броја средњих предузећа и по 14,29% у трговини и стамбено-комуналној делатности. Посматрано са аспекта власништва приватни сектор доминира код малих предузећа, а друштвени код средњих предузећа што показује и табела бр.4. Код малих предузећа није занемарљив и број предузећа у друштвеном односно задружном власништву. највећи део основних средстава обухвата објекте (51,55% МП и 80,03% СП),учешће опреме (25,74% МП, 16,40%СП)

МСП- 200
Број предузетника -1265

 

Подршка развоју МСП сектору

Предности општине Прокупље за развој МСП су: постојање производних објеката и расположиве радне снаге, спремност Општине да помогне развој МСП кроз бесплатно градско-грађевинско земљиште и одређивање локација за развој МСП, Постојање Канцеларије за локални економски развој, партнерство јавног и приватног сектора (БИД зона, Бизнис инкубатор центар, бизнис центар) еколошки здрава средина, близина Коридора 10 и добра саобраћајна повезаност. Највећи потенцијал за економски развој општине Прокупље су постојећа мала и средња предузећа која имају стабилну производњу и која могу да уз додатни подстицај повећају обим производње и отворе нова радна места.

Величина слова: