Службени лист Града Прокупља 2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.1/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.2/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.3/2021.

 Службени лист Града Прокупља бр.4/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.5/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.6/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.7/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.8/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.9/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.10/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.11/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.12/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.13/2021.

ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА ГРАДА ПРОКУПЉА;

РЕШЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОЦЕНУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА ГРАДА ПРОКУПЉА;

– Службени лист Града Прокупља бр.14/2021.

ПРЕГЛЕД ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА;

САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ. УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ПРОКУПЉА;  

– Службени лист Града Прокупља бр.15/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр. 16/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.17/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.18/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.19/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.20/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.21/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.22/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.23/2021.

-Службени лист Града Прокупља бр. 24/2021.

-Службени лист Града Прокупља бр 24 -1/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр. 25/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр. 26/2021.

Величина слова: