Град Прокупље искључиви власник објекта „Савићевац“