ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ И УВИДУ У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК

 

Обавештавају се грађани на територији града Прокупља, припадници националних мањина, да могу извршити увид у посебан бирачки списак у циљу провере да ли су уписани у посебан бирачки списак  и да ли су  уписани подаци тачни, као и да могу поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку у посебном бирачком списку уз одговарајуће доказе, у згради Градске управе града Прокупља, у улици Таткова 2, на спрату,( канцелрија бр.40), сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, до закључења посебног бирачког списка.

Увид у посебан бирачки списак у складу с законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе:https:/posebanbiračkispisak.gov.rs

Од проглашења изборне листе, овлашћени представник подносилаца потврђених изборних листа има право увида у посебан бирачки списак, као и увида у службену документацију на основу које се врши упис, брисање, измена, допуна и исправка посебног бирачког списка у складу са законом.

По закључењу посебног бирачког списка упис, брисње, измене, допуне и исправке  у посебном бирачком списку врши надлежно Министарство на основу решења које доноси, најкасније 72 часа пре  дана одржавања избора.