– ОГЛАС – Основни суд у Прокупљу Р2.бр.30/22

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2023. ГОДИНИ

– Јавни позив

– Захтев

ПРЕДЛОГ ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКИ ВОДОВОД“  ПРОКУПЉЕ

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. ГОДИНУ

– Закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2023. годину

– Нацрт Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2023. годину

ЈАВНИ ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ПРОКУПЉА, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЈАВНИХ ПОНУДА 

-Јавни оглас; 

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ДРУГЕ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОКУПЉА  

– Јавни позив;       

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРОВЕРЕ АЛКОХОЛИСАНОСТИ И/ИЛИ УТИЦАЈА ДРУГИХ ОПОЈНИХ СРЕДСТАВА ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПРОКУПЉА

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2024. ГОДИНУ, КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА

-Јавни позив;

-Обрасци за суфинансирање годишњих програма за 2024. год. којима се остварује општи интерес у области спорта;

 

– ОГЛАС – Основни суд у Прокупљу 14П. бр. 7/23

– ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ОГЛАС ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Прокупља, путем прикупљања писаних понуда

– ОГЛАС – Основни суд у Прокупљу Р2. бр. 4/2023

ЈАВНИ ОГЛАС ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Прокупља, путем прикупљања писаних понуда

 – ОГЛАС – Основни суд у Прокупљу Р 2. бр. 7/22

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. годину

– Јавни позив

– Пријавни образаци за финансирање невладиних организација и удружења грађања из буџета Града Прокупља

– Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката

– Одлука о расподели средстава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2023. ГОДИНИ

-Решење о расписивању Јавног позива;

-Јавни позив;

-Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

-Образац 1а – Буџет пројекта

– Решење о образовању конкурсне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

– Записник са оцењивања пројеката

– Решење о расподели средстава

ЈАВНИ KОНКУРС за финансирање и суфинансирање програма или пројеката који су од јавног интереса у области социјалне заштите у граду Прокупљу

– Јавни позив са припадајућим пријавним обрасцима (13.01.2023.)

– Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката