ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ

– Јавни позив (са припадајућим обрасцима)

Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката (24.01.2024.)

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. ГОДИНУ 

-Закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о буџету града Прокупља за 2024. годину;

-Нацрт Одлуке о буџету

 

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ТРЕЋЕ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОКУПЉА

– Јавни позив     

-РЕШЕЊЕ О НОВЧАНОЈ НАГРАДИ ЗА  НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ У 2023. ГОДИНИ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ  РАСПРАВИ О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „РАДАНˮ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА НАСТАНКА ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРИВРЕДУ ИЛИ ИМОВИНУ ВЕЋЕ  ВРЕДНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2023. ГОДИНИ

– ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА И УНАПРЕЂЕЊА СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ-ИНСТАЛАЦИЈЕ

 – Јавни позив

Прилог 1 (пријавни формулар)

Прилог 2 (изјава)

Прилог 3 (изјава)

– Прелиминарна ранг листа крајњих корисника

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2023. ГОДИНИ – ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

-Јавни позив

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА

– Јавни позив

– Захтев за новчану награду

На Конкурсу могу да учествују и студенти који студирају и у иностранству, само уколико се њихово школовање финансира из буџета Републике Србије. Свој статус студенти доказују документом издатим од стране факултета.

ЈАВНА РАСПРАВА

Одељење локалне пореске администрације предлаже да јавни увид објави на званичном сајту Града Прокупља у периоду од  01. децембра 2023. године и траје до 08децембра  2023. године  до 13. часова.  Јавна расправа ће се одржати 12.12.2023. године у 14. часова, а сви који поднесу примедбе, сугестије и мишљења биће обавештени путем маил-а.

 

Примедбе, мишљења и сугестије на Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама и Нацрта Одлукe о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина,  могу се предати искључиво путем маил-а lokalnaporeskapk@gmail.com до 08.12.2023. године до 13 часова.

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2023. ГОДИНИ

-Решење о расписивању Другог јавног позива;

-Јавни позив (14.10.2023.год);

– Решење о образовању конкурсне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

-Записник са оцењивања пројеката (Стручна комисија)

-Решење о расподели средстава

-Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања;

-Образац 1а – Буџет пројекта;

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ

– Јавни позив (10.10.2023.)

– Пријавни обрасци

– Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката

– Одлука о избору пројеката социјалне заштите у граду Прокупљу и расподели средстава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА У 2023. ГОДИНИ

– Јавни позив (10.10.2023.)

– Пријавни обрасци за финансирање/суфинансирање цркава и верских заједница из буџета Града Прокупља

– Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање/финансирање програма које реализују цркве и верске заједнице из буџета града Прокупља у 2023. годину.

-Одлука о избору програма цркава и верских заједница који ће се финансирати из буџета Града Прокупља у 2023. години

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. ГОДИНУ

– Закључак о упућивању на јавну расправу Нацрта одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2023. годину

– Нацрт 2. Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2023. годину

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ГРАДУ ПРОКУПЉЕ

– Јавни оглас

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПРОКУПЉА

-Јавни позив

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ,,ЗЕКИЋ ДЕСТИЛЕРИЈА РЕЉИНАЦ”

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ

ЗАХТЕВ за  меру „Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима“ по Конкурсу за избор корисника средстава Буџетског фонда за  пољопривреду и рурални развој Града Прокупља за 2023. 

– З А Х Т Е В За остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) , по Конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених у пољопривреди Града Прокупља за 2023 годину

-ЗАХТЕВ за  подстицаје за меру „Подршка младима у руралним подручјима“ По Конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених у пољопривреди Града Прокупља за 2023 годину

-ЗАХТЕВ за  подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених у пољопривреди Града Прокупља за 2023 годину

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији града Прокупља

-Прелиминарна ранг листа привредних субјеката у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“

-ЗАПИСНИК са отварања пријава пристиглих на Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу  мера у оквиру пројекта ,,Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији”

-Одлука о расписивању Јавног позива за избор привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Прокупља; 

-Јавни позив;

-Припадајући обрасци – Прилог 1 (пријава);

-Припадајући обрасци – Прилог 2 (изјава);

-Припадајући обрасци – Прилог 3 (информација о потребној техничкој документацији);

-Припадајући обрасци -Прилог 4 (контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима);

-ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ“

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ

-Јавни оглас;

 

ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ПРОКУПЉА, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

-Јавни оглас

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ОГЛАСА ради давања у закуп пословног простора у јавној својини Града Прокупља, путем јавног надметања

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. ГОДИНУ

– Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. ГОДИНУ

– Јавни позив

– ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДАВАЊЕМ У ЗАКУП 3 СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ СА МОГУЋНОШЋУ КУПОВИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА 

– Јавни позив

– Решење о награђивању новчаном наградом ученика добитника награда на републичким такмичењима као и шест група уленика које су екипно учествовале на такмичењима

– ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ПРОКУПЉА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

– Јавни оглас

-Припадајући обрасци

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ- ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ПРОКУПЉА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

– Јавни оглас

-Припадајући обрасци

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА (објављено 30.06.2023.год.)

-Јавни позив

-Пријавни обрасци за финансирање невладиних организација и удружења грађана из буџета град Прокупља

– Решење о образовању Комисије за оцену и избор пројеката невладиних организација и удружења грађана

-Листа вредновања и рангирања приспелих пројеката

– Одлука о избору пројеката невладиних организација и удружења грађана у граду Прокупљу и расподели средстава

РАНИ ЈАВНИ УВИД ЕЛАБОРАТА  ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „SAUTH TWO“ КО ДОЊА СТРАЖАВА, ГРАД ПРОКУПЉЕ

 – Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. ГОДИНУ 

– Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. ГОДИНУ

– Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ

– Јавни позив

– Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Прокупља

-Решење о образовању Конкурсних комисија за спровођење интерног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Прокупља

-Решење о попуњавању извршилачких радних места у Градској управи града Прокупља путем интерног конкурса

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Нормативно – правни послови за потребе Градског већа)

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Административни послови вођења матичних књига)

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Административно – канцеларијски послови)

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Послови одржавања возила и возач путничког возила)

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Послови на озакоњењу и послови урбанизма)

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Радно место за послове саобраћаја и реализацију јавно – приватног партнерства услуга обављања комуналне делатности градског и приградског превоза и реализацију јавно – приватног партнерства у пружању услуга одржавања јавних површина и зеленила

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Послови пољопривреде и водопривреде)

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Послови пољопривредних газдинстава, удружења и задруге)

– Решење о неуспеху интерног конкурса ( Мање сложени стручни послови у области јавних набавки)

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Главни контиста главне књиге трезора)

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Грађевински инспектор)

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Послови евиденције имовине)

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Комунални инспектор)

-Решење о неуспеху интерног конкурса (Радно место: обрачун накнада и других примања за запослене и други финансијски и књиговоствени послови)

-Решење о неуспеху интерног конкурса (Радно место: за развој туризма)

-Решење о неуспеху интерног конкурса (Радно место: административно – технички послови у области спорта)

-Решење о неуспеху интерног конкурса (Радно место: спортски инспектор)

– Решење о попуњавању извршилачких радних места  у Градској управи града Прокупља путем јавног конкурса

Одлука о престанку мандата одборника

-Одлука

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ  ПЛАКЕТЕ И ПОХВАЛНИЦА СВЕТОГ ПРОКОПИЈА  ЗА 2023. ГОДИНУ

-Јавни позив

– ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА „ЛАЗАР 018“ Д.О.О. КРАЉЕВО

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ – ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ПРОКУПЉА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

-Јавни оглас

-Пратећи обрасци (изјаве)

– ОГЛАС – Основни суд у Прокупљу Р2.бр.30/22

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2023. ГОДИНИ

– Јавни позив

– Захтев

ПРЕДЛОГ ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКИ ВОДОВОД“  ПРОКУПЉЕ

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. ГОДИНУ

– Закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2023. годину

– Нацрт Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2023. годину

ЈАВНИ ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ПРОКУПЉА, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЈАВНИХ ПОНУДА 

-Јавни оглас; 

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ДРУГЕ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОКУПЉА  

– Јавни позив;       

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРОВЕРЕ АЛКОХОЛИСАНОСТИ И/ИЛИ УТИЦАЈА ДРУГИХ ОПОЈНИХ СРЕДСТАВА ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПРОКУПЉА

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2024. ГОДИНУ, КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА

-Јавни позив;

-Обрасци за суфинансирање годишњих програма за 2024. год. којима се остварује општи интерес у области спорта;

 

– ОГЛАС – Основни суд у Прокупљу 14П. бр. 7/23

– ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ОГЛАС ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Прокупља, путем прикупљања писаних понуда

– ОГЛАС – Основни суд у Прокупљу Р2. бр. 4/2023

ЈАВНИ ОГЛАС ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Прокупља, путем прикупљања писаних понуда

 – ОГЛАС – Основни суд у Прокупљу Р 2. бр. 7/22

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. годину

– Јавни позив

– Пријавни образаци за финансирање невладиних организација и удружења грађања из буџета Града Прокупља

– Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката

– Одлука о расподели средстава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2023. ГОДИНИ

-Решење о расписивању Јавног позива;

-Јавни позив;

-Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

-Образац 1а – Буџет пројекта

– Решење о образовању конкурсне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

– Записник са оцењивања пројеката

– Решење о расподели средстава

ЈАВНИ KОНКУРС за финансирање и суфинансирање програма или пројеката који су од јавног интереса у области социјалне заштите у граду Прокупљу

– Јавни позив са припадајућим пријавним обрасцима (13.01.2023.)

– Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката