ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ  РАСПРАВИ О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „РАДАНˮ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА НАСТАНКА ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРИВРЕДУ ИЛИ ИМОВИНУ ВЕЋЕ  ВРЕДНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2023. ГОДИНИ

– ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА И УНАПРЕЂЕЊА СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ-ИНСТАЛАЦИЈЕ

 – Јавни позив

Прилог 1 (пријавни формулар)

Прилог 2 (изјава)

Прилог 3 (изјава)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2023. ГОДИНИ – ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

-Јавни позив

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА

– Јавни позив

– Захтев за новчану награду

На Конкурсу могу да учествују и студенти који студирају и у иностранству, само уколико се њихово школовање финансира из буџета Републике Србије. Свој статус студенти доказују документом издатим од стране факултета.

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2023. ГОДИНИ

-Решење о расписивању Другог јавног позива;

-Јавни позив (14.10.2023.год);

– Решење о образовању конкурсне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

-Записник са оцењивања пројеката (Стручна комисија)

-Решење о расподели средстава

-Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања;

-Образац 1а – Буџет пројекта;

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ

– Јавни позив (10.10.2023.)

– Пријавни обрасци

– Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката

– Одлука о избору пројеката социјалне заштите у граду Прокупљу и расподели средстава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА У 2023. ГОДИНИ

– Јавни позив (10.10.2023.)

– Пријавни обрасци за финансирање/суфинансирање цркава и верских заједница из буџета Града Прокупља

– Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање/финансирање програма које реализују цркве и верске заједнице из буџета града Прокупља у 2023. годину.

-Одлука о избору програма цркава и верских заједница који ће се финансирати из буџета Града Прокупља у 2023. години

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. ГОДИНУ

– Закључак о упућивању на јавну расправу Нацрта одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2023. годину

– Нацрт 2. Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2023. годину

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ГРАДУ ПРОКУПЉЕ

– Јавни оглас

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПРОКУПЉА

-Јавни позив

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ,,ЗЕКИЋ ДЕСТИЛЕРИЈА РЕЉИНАЦ”

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ

ЗАХТЕВ за  меру „Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима“ по Конкурсу за избор корисника средстава Буџетског фонда за  пољопривреду и рурални развој Града Прокупља за 2023. 

– З А Х Т Е В За остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) , по Конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених у пољопривреди Града Прокупља за 2023 годину

-ЗАХТЕВ за  подстицаје за меру „Подршка младима у руралним подручјима“ По Конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених у пољопривреди Града Прокупља за 2023 годину

-ЗАХТЕВ за  подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених у пољопривреди Града Прокупља за 2023 годину

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији града Прокупља

-Прелиминарна ранг листа привредних субјеката у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“

-ЗАПИСНИК са отварања пријава пристиглих на Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу  мера у оквиру пројекта ,,Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији”

-Одлука о расписивању Јавног позива за избор привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Прокупља; 

-Јавни позив;

-Припадајући обрасци – Прилог 1 (пријава);

-Припадајући обрасци – Прилог 2 (изјава);

-Припадајући обрасци – Прилог 3 (информација о потребној техничкој документацији);

-Припадајући обрасци -Прилог 4 (контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима);

-ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ“

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ

-Јавни оглас;

 

ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ПРОКУПЉА, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

-Јавни оглас

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ОГЛАСА ради давања у закуп пословног простора у јавној својини Града Прокупља, путем јавног надметања

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. ГОДИНУ

– Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. ГОДИНУ

– Јавни позив

– ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДАВАЊЕМ У ЗАКУП 3 СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ СА МОГУЋНОШЋУ КУПОВИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА 

– Јавни позив

– Решење о награђивању новчаном наградом ученика добитника награда на републичким такмичењима као и шест група уленика које су екипно учествовале на такмичењима

– ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ПРОКУПЉА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

– Јавни оглас

-Припадајући обрасци

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ- ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ПРОКУПЉА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

– Јавни оглас

-Припадајући обрасци

Други јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација и удружења грађана из буџета Града Прокупља ( објављено 30.06.2023.год.)

-Јавни позив

-Пријавни обрасци за финансирање невладиних организација и удружења грађана из буџета град Прокупља

– Решење о образовању Комисије за оцену и избор пројеката невладиних организација и удружења грађана

-Листа вредновања и рангирања приспелих пројеката

– Одлука о избору пројеката невладиних организација и удружења грађана у граду Прокупљу и расподели средстава

РАНИ ЈАВНИ УВИД ЕЛАБОРАТА  ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „SAUTH TWO“ КО ДОЊА СТРАЖАВА, ГРАД ПРОКУПЉЕ

 – Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. ГОДИНУ 

– Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. ГОДИНУ

– Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ

– Јавни позив

– Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Прокупља

-Решење о образовању Конкурсних комисија за спровођење интерног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Прокупља

-Решење о попуњавању извршилачких радних места у Градској управи града Прокупља путем интерног конкурса

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Нормативно – правни послови за потребе Градског већа)

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Административни послови вођења матичних књига)

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Административно – канцеларијски послови)

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Послови одржавања возила и возач путничког возила)

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Послови на озакоњењу и послови урбанизма)

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Радно место за послове саобраћаја и реализацију јавно – приватног партнерства услуга обављања комуналне делатности градског и приградског превоза и реализацију јавно – приватног партнерства у пружању услуга одржавања јавних површина и зеленила

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Послови пољопривреде и водопривреде)

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Послови пољопривредних газдинстава, удружења и задруге)

– Решење о неуспеху интерног конкурса ( Мање сложени стручни послови у области јавних набавки)

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Главни контиста главне књиге трезора)

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Грађевински инспектор)

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Послови евиденције имовине)

– Решење о неуспеху интерног конкурса (Комунални инспектор)

-Решење о неуспеху интерног конкурса (Радно место: обрачун накнада и других примања за запослене и други финансијски и књиговоствени послови)

-Решење о неуспеху интерног конкурса (Радно место: за развој туризма)

-Решење о неуспеху интерног конкурса (Радно место: административно – технички послови у области спорта)

-Решење о неуспеху интерног конкурса (Радно место: спортски инспектор)

– Решење о попуњавању извршилачких радних места  у Градској управи града Прокупља путем јавног конкурса

Одлука о престанку мандата одборника

-Одлука

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ  ПЛАКЕТЕ И ПОХВАЛНИЦА СВЕТОГ ПРОКОПИЈА  ЗА 2023. ГОДИНУ

-Јавни позив

– ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА „ЛАЗАР 018“ Д.О.О. КРАЉЕВО

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ – ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ПРОКУПЉА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

-Јавни оглас

-Пратећи обрасци (изјаве)

– ОГЛАС – Основни суд у Прокупљу Р2.бр.30/22

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2023. ГОДИНИ

– Јавни позив

– Захтев

ПРЕДЛОГ ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКИ ВОДОВОД“  ПРОКУПЉЕ

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. ГОДИНУ

– Закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2023. годину

– Нацрт Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2023. годину

ЈАВНИ ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ПРОКУПЉА, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЈАВНИХ ПОНУДА 

-Јавни оглас; 

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ДРУГЕ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОКУПЉА  

– Јавни позив;       

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРОВЕРЕ АЛКОХОЛИСАНОСТИ И/ИЛИ УТИЦАЈА ДРУГИХ ОПОЈНИХ СРЕДСТАВА ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПРОКУПЉА

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2024. ГОДИНУ, КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА

-Јавни позив;

-Обрасци за суфинансирање годишњих програма за 2024. год. којима се остварује општи интерес у области спорта;

 

– ОГЛАС – Основни суд у Прокупљу 14П. бр. 7/23

– ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ОГЛАС ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Прокупља, путем прикупљања писаних понуда

– ОГЛАС – Основни суд у Прокупљу Р2. бр. 4/2023

ЈАВНИ ОГЛАС ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Прокупља, путем прикупљања писаних понуда

 – ОГЛАС – Основни суд у Прокупљу Р 2. бр. 7/22

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. годину

– Јавни позив

– Пријавни образаци за финансирање невладиних организација и удружења грађања из буџета Града Прокупља

– Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката

– Одлука о расподели средстава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2023. ГОДИНИ

-Решење о расписивању Јавног позива;

-Јавни позив;

-Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

-Образац 1а – Буџет пројекта

– Решење о образовању конкурсне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

– Записник са оцењивања пројеката

– Решење о расподели средстава

ЈАВНИ KОНКУРС за финансирање и суфинансирање програма или пројеката који су од јавног интереса у области социјалне заштите у граду Прокупљу

– Јавни позив са припадајућим пријавним обрасцима (13.01.2023.)

– Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката