П.У. НЕВЕН


4. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке добара П.У.”НЕВЕН” – ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА

 

3. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности П.У.”НЕВЕН” – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАу поступку јавне набавке мале вредности П.У.”НЕВЕН” –ЛОЖ УЉЕ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2015-2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

  1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАу поступку јавне набавке мале вредности П.У.”НЕВЕН”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА