Јавне набавке 2016


39. Јавна набавка “Набавка услуга стручног надзора над извођењем радова на санацији и унапређењу објеката пољопривредне школе “Р.Ј.Сеља” у Прокупљу”

Позив за подношење понуде 

 

38. Јавна набавка “Надзор над извођењем радова на изради фекалне канализације у Стражавачкој улици у Прокупљу”

Позив

 

37. Јавна набавка” Набавка опреме за дечија игралишта са монтажом и уградњом у насељима “Гарић” и “Царина” у Прокупљу.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

 

36. Јавна набавка “Набавка огревног дрвета”

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

35. Јавна набавка “Геодетско снимање комуналне инфраструктуре у оквиру пројекта ГИС”

Позив за подношење документација 

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

34. Јавна набавка “Одржавање уличне расвете на територији општине Прокупље”

Позив за подношење понуде 

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

33. Измена плана јавних набавки Општинске управе Општине Прокупље

Измена плана јавних набавки Општинске управе Општине Прокупље

 

32. Јавна набавка “Набавка опреме за зимско одржавање путева”

Позив за подношење понуде 

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

 

31. Јавна набавка за зимско одржавање локалних путева на територији општине Прокупље за сезону 2016. /2017.

Позив за подношење понуде 

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору  партија 1 

Обавештење о зајљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3

 

30. Јавна набавка “Набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица на територији општине Прокупље”

Позив за подношење понуде 

Конкурсна документација 

Одговор на питање

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одговор на питање понуђача

Одговор на питање понуђача

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

29. Јавна набавка “Набавка услуге геодетског снимања комуналне инфраструктуре у оквиру ГИС-а

Позив за подношење понуде 

Конкурсна документација 

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

28. Јавна набавка “Грађевински радови на санацији и унапређењу објеката пољопривредне школе “Р.Ј. Сеља” у Прокупљу.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одговор на питање 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

27.Позив за набавку услуге “Израда елабората катастарског ситуационог плана градских и сеоских улица у општини Прокупље

Позив

 

26. Измена плана јавних набавки Општинске управе Општине Прокупље

Измена плана јавних набавки Општинске управе Општине Прокупље  

 

25. Јавна набавка “Набавка за економско оснаживање избеглих и расељених лица на територији општине Прокупље”

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 

24. Јавна набавка “Набавка два теренска возила”

Позив

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закључењу уговора

 

23. Измена плана јавних набавки Општине Прокупље за 2016. годину

Измена плана јавних набавки за 2016. од 18.10.2016. године

 

22. Измена плана јавних набавки Општине Прокупље за 2016. годину

Измена плана јавних набавки од 13.10.2016. године

 

21. Јавна набавка “Набавка лож уља за грејну сезону 2016./2017. за потребе Општинске управе

Позив

Конкурсна документација

Одлика о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

20. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / услуга процене вредности робне резерве меса у живој стоци

 

19.Јавна набавка “Набавка услуге вршења техничког прегледа изведених радова на пумпној станици са уграђеним центрифугалним пумпама и одговарајућом електроопремом као и потисног цевовода за пијаћу воду”

Позив

 

18. Јавна набавка “Набавка добара за економско оснаживање домаћинстава избеглих и расељених лица на територији општине Прокупље”

Позив за подношење понуде 

Конкурсна документација 

Одлука о обустави поступка за партију I, II и III

 

17. Јавна набавка ” Испорука и монтажа разводног ормара и електро инсталације”

Позив

 

16. Јавна набавка “Радови на уређењу пољских путева на територији општине Прокупље

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

15. Јавна набавка “Набавка добара за економско оснаживање породица избеглих и расељених лица на територији општине Прокупље”

Позив

Конкурсна документација

Одговор на питање

Одговор на питање 24.8.2016. год

Одговор на питање 25.8.2016.год

Измена конкурсне документације 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

Одговор на питање 29.8.2016.год

Одлука

Обавештење о закљученом уговору – за партију 4

Обавештење о закљученом уговору II

Обавештење о закљученом уговору III

Обавештење о закљученом уговору IV

Обавештење о закљученом уговору V

 

14. Набавка добара мале вредности “ГИС апликација, обука корисника и примарно подешавање сервера”

Позив

Конкурсна документација

Позив

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

13. Набавка електричне енергије за јавну расвету у општини Прокупље

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

12. Набавка рачунарске и мрежне опреме за потребе општинске управе Прокупље

Позив 

Конкурсна документација

Одговор на питање

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

11. Набавка електричне енергије

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

10. Измена плана јавних набавки Општине Прокупље

Измена плана јавних набавки Општине Прокупље од 06.06. 2016. године 

Измена плана јавних набавки Општине Прокупље од 16.06. 2016 године

Измена плана јавних набавки Општине Прокупље од 30.08.2016. године

 

9. Набавка канцеларијског материјала

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

 

8. Набавка горива за потребе Општинске управе

Позив

Конкурсна документација

Одговор на питање

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

7. Јавна набавка”Радови на текућем одржавању сеоских путева на територији Општине Прокупље са крпљењем ударних рупа”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ  I,  II  i  III

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ  IV

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

6. Радови на партерном уређењу платоа испред дома културе “Радивоје Увалић Бата” у Прокупљу

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

5. Јавна набавка “Хардвер и софтвер опште намене за ГИС”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ II

ОБАВЕШТЕЊЕ У ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГИС

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2 И 3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

4. Јавнa набавкa “Радови на рекострукцији Кајмакчаланске улице”

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додли уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

3. Јавна набавка “Радови на текућем одржавању сеоских путева на територији општине Прокупље”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕЊЕНА И ДОПУЊЕНА КОРКУСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

2. Јавна набавка мале вредности”Радови на реконструкцији Кајмакчаланске улице у Прокупљу”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

1. Јавна набавка мале вредности “Радови на текућем одржавању путева”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ИЗМЕНА 4 ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ИЗМЕНА 3 ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ИЗМЕНА 2 ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ИЗМЕНА 1 ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ