ЈКП „ЧИСТОЋА“


2. Измене и допуне конкурсне документације ЈКП „ЧИСТОЋА“ Прокупље, поступак јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

1. ЈКП „ЧИСТОЋА“ Прокупље, поступак јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација