12. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. годину.

-Јавни позив

11.    ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТЕПКУ ДОДЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ИЗГРАДЊУ, УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КУПАЛИШТА И ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА У ГРАДУ ПРОКУПЉУ (,,Сл. гласник РС“ бр.11 од 14.02.2024. године)

-Јавни позив 

-Додатак јавном позиву

PUBLIC CALL for participation in the procedure of granting the CONCESSION for financing, reconstruction, construction, management and maintenance of the city swimming pool and tennis courts in the City of Prokuplje (“Official Gazette of RS“ number 11 of 14.02.2024. year)

-Public call

Annex 2

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. годину

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. годину.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. годину.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА 2024. годину.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. годину.

10. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ГОРИВА ЗА ВОЗНИ ПАРК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024.

-Јавни позив 

9. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЗАСТАВА 

-Јавни позив

8. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. ГОДИНУ

 

7. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ ЗА 2024. ГОДИНУ

– Јавни позив

-Извештај о оцени понуде

6. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

– Јавни позив

5. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ У ПРОКУПЉУ ЗА 2024. ГОДИНУ

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

4. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ДОБАРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

3. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ У ПРОКУПЉУ ЗА 2024. ГОНИНУ

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. ГОДИНУ

2. ЈАВНА НАБАКА – ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

1. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда