16.ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УЏБЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

-Јавни позив

 

15. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА 

14. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ВАУЧЕРА ЗА КУПОВИНУ ШКОЛСКОГ ПРИБОРА И ОПРЕМЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

-ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. годину

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. годину.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. годину.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА 2024. годину.

13. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И РЕМЕДИЈАЦИЈИ НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ “ДУНЕК” У ПРОКУПЉУ

-Јавни позив

12. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА И ЦВЕЋА

Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

11. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. годину

Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

 

10. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ГОРИВА ЗА ВОЗНИ ПАРК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024.

-Јавни позив 

– Обавештење о закљученом уговору

9. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЗАСТАВА 

-Јавни позив

-Извештај о оцени понуде

8. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. ГОДИНУ

 

– Обавештење о додели уговора

7. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ ЗА 2024. ГОДИНУ

– Јавни позив

-Извештај о оцени понуде

6. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

5. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ У ПРОКУПЉУ ЗА 2024. ГОДИНУ

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

4. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ДОБАРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

3. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ У ПРОКУПЉУ ЗА 2024. ГОНИНУ

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. ГОДИНУ

2. ЈАВНА НАБАКА – ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

1. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда