Јавне набавке 2018

6. ЈАВНА НАБАВКА „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ“

– Јавни позив 

– Конкурсна документација 

5. ЈАВНА НАБАВКА – „ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА У ГРАДУ“

Јавни позив 

– Конкурсна документација 

4. ЈАВНА НАБАВКА – „ИЗРАДА ХИДРОЛОШКОГ ЕЛАБОРАТА ВЕЛИКИХ ВОДА бРЕСНИЧКЕ РЕКЕ У СЕЛУ БРЕСНИЧИЋ ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ“

– Јавни позив 

– Годишње суме падавина и дневне суме падавина на годишњем нивоу за Доњу Бресницу

– Извештај о спроведеном поступку набавке услуга – Хидролошког елабората великих водса Бресничке реке у селу Бресничић 

3.JAВНА НАБАВКА – РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПАРТИЗАНСКОЈ УЛИЦИ У ПРОКУПЉУ (ДЕОНИЦА ОД УЛ.ДРАГОЉУБА РАКИЋА ДО РАСКРСНИЦЕ СА УЛ. ПАСЈАЧКОМ)

-Јавни позив

-Конкурсна документација

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

2.ЈАВНА НАБАВКА „РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ СЕОСКИХ УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ (ГОРЊА СТРАЖАВА, ДОЊА ТРНАВА, ЋУКОВАЦ И БАБИН ПОТОК )

– Позив за подношење понуде

– Конкурсна документација 

-Одговор на питање потенцијалног понуђача

– Измена конкурсне документације 

– Измена конкурсне документације (бр.2)

1. ЈАВНА НАБАВКА „ПРВА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА,ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА.

– Позив за подношење пријава

– Конкурсна документација

Одлука о признавању квалификације прва фаза квалификационог поступка текуће одржавање макадамских путева и улица

-ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

-ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ

-ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

 

Величина слова: