Јавне набавке 2018

14. ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

13. ЈАВНА НАБАВКА РАДОВИ – „РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКОГ СТЕПЕНИШТА (ДОМ КУЛТУРЕ – БАЗЕН) И ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА“

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

12. ЈАВНА НАБАВКА „РЕВИЗИЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

-Јавни позив

– Извештај о спроведеном поступку набавке услуга

11. ЈАВНА НАБАВКА „НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ“

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одговор на питање

– Измена конкурсне документације

– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

10. ЈАВНА НАБАВКА „ДРУГА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

 Партија 1

 Партија 2

 Партија 3

9.ЈАВНА НАБАВКА „РАДОВИ НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СШ“РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА“ У ПРОКУПЉУ

– Позив

-Конкурсна документација

– Одговор на питања

– Измена конкурсне документације

– Измена конкурсне документације 2

– Питања и одговори 2

– Измена конкурсне документације 3

– Питања и одговори 3

– Одговор на питање

-Питање и одговор 5

8.ЈАВНА НАБАВКА „ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, САНАЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ ШКОЛА У ПРОКУПЉУ

-Јавни позив

-Конкурсна документација

Oдговор на питање 

– Измена конкурсне документације 

– Одговор на питања

– Одговор на питања

-Одговор на питање 

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

Партија 1

Партија 2

Партија 3

7. ЈАВНА НАБАВКА „НАБАВКА БЕНЗИНА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ“

Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

6. ЈАВНА НАБАВКА „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ“

– Јавни позив 

– Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

5. ЈАВНА НАБАВКА – „ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА У ГРАДУ“

Јавни позив 

– Конкурсна документација 

-Одлука о додели уговора за одржавање семафора у град

– Обавештење о закљученом уговору

4. ЈАВНА НАБАВКА – „ИЗРАДА ХИДРОЛОШКОГ ЕЛАБОРАТА ВЕЛИКИХ ВОДА БРЕСНИЧКЕ РЕКЕ У СЕЛУ БРЕСНИЧИЋ ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ“

– Јавни позив 

– Годишње суме падавина и дневне суме падавина на годишњем нивоу за Доњу Бресницу

– Извештај о спроведеном поступку набавке услуга – Хидролошког елабората великих водса Бресничке реке у селу Бресничић 

3.JAВНА НАБАВКА – РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПАРТИЗАНСКОЈ УЛИЦИ У ПРОКУПЉУ (ДЕОНИЦА ОД УЛ.ДРАГОЉУБА РАКИЋА ДО РАСКРСНИЦЕ СА УЛ. ПАСЈАЧКОМ)

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору 

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

2.ЈАВНА НАБАВКА „РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ СЕОСКИХ УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ (ГОРЊА СТРАЖАВА, ДОЊА ТРНАВА, ЋУКОВАЦ И БАБИН ПОТОК )

– Позив за подношење понуде

– Конкурсна документација 

-Одговор на питање потенцијалног понуђача

– Измена конкурсне документације 

– Измена конкурсне документације (бр.2)

-Одлука о додели уговора

– Обавештење о додели уговора

1. ЈАВНА НАБАВКА „ПРВА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА,ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА.

– Позив за подношење пријава

– Конкурсна документација

Одлука о признавању квалификације прва фаза квалификационог поступка текуће одржавање макадамских путева и улица

-Обавештење о признавању квалификације прва фаза квалификационог поступка текуће одржавање макадамских путева и улица

-ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

-ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ

-ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

 

 

Величина слова: