Јавне набавке 2018

23. ЈАВНА НАБАВКА – Услуге за координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на енергетској санацији и партерном уређењу СШ Радош Јовановић Сеља

– Позив

-Извештај о спроведеном поступку

22. ЈАВНА НАБАВКА – ДРУГА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА

– Јавни позив

– Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

21. ЈАВНА НАБАВКА „ИЗГРАДЊА СПОМЕН ПАРКА II ПЕШАДИЈСКОМ ПУКУ „КЊАЗ МИХАИЛО“ ПРВОГ ПОЗИВА У ПРОКУПЉУ“

– Јавни позив

– Конкурсна документација

21. ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

20. ЈАВНА НАБАВКА „ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДОМА ЗДРАВЉА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „ДР АЛЕКСА САВИЋ“ У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Конкурсна документација

19. ЈАВНА НАБАВКА „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉА НОВА БОЖУРНА, НОВО СЕЛО, БАБИН ПОТОК, ДОЊА СТРАЖАВА, ГОРЊА СТРАЖАВА, ГОРЊА ТРНАВА, ДОЊА ТРНАВА, РЕСИНАЦ, МАЛА ПЛАНА И БЕЛОЉИН, ТРИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ И ЈЕДНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ“

– Позив

– Конкурсна документација

– Питања и одговори 1

– Измена конкурсне документације 1

– Питања и одговори 2

– Питања и одговори 3

– Питања и одговори 4

– Измена конкурсне документације 2

– Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

-Питањи и одговори 5

-Одлука о додели уговора 

18. ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

17. ЈАВНА НАБАВКА „ДРУГА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА

– Јавни позив 

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

 Партија 1

 Партија 2

 Партија 3

16. ЈАВНА НАБАВКА „НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА“

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

15. ЈАВНА НАБАВКА РАДОВИ НА САНАЦИЈИ УЛИЦЕ ЛИЧКА, АРСЕНИЈЕ ЧАРНОЈЕВИЋА И КОРДУНСКЕ У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

14. ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

13. ЈАВНА НАБАВКА РАДОВИ – „РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКОГ СТЕПЕНИШТА (ДОМ КУЛТУРЕ – БАЗЕН) И ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА“

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

12. ЈАВНА НАБАВКА „РЕВИЗИЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

-Јавни позив

– Извештај о спроведеном поступку набавке услуга

11. ЈАВНА НАБАВКА „НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ“

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одговор на питање

– Измена конкурсне документације

– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

10. ЈАВНА НАБАВКА „ДРУГА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

 Партија 1

 Партија 2

 Партија 3

9.ЈАВНА НАБАВКА „РАДОВИ НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СШ“РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА“ У ПРОКУПЉУ

– Позив

-Конкурсна документација

– Одговор на питања

– Измена конкурсне документације

– Измена конкурсне документације 2

– Питања и одговори 2

– Измена конкурсне документације 3

– Питања и одговори 3

– Одговор на питање

-Питање и одговор 5

– Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

8.ЈАВНА НАБАВКА „ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, САНАЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ ШКОЛА У ПРОКУПЉУ

-Јавни позив

-Конкурсна документација

Oдговор на питање 

– Измена конкурсне документације 

– Одговор на питања

– Одговор на питања

-Одговор на питање 

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

Партија 1

Партија 2

Партија 3

7. ЈАВНА НАБАВКА „НАБАВКА БЕНЗИНА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ“

Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

6. ЈАВНА НАБАВКА „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ“

– Јавни позив 

– Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

5. ЈАВНА НАБАВКА – „ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА У ГРАДУ“

Јавни позив 

– Конкурсна документација 

-Одлука о додели уговора за одржавање семафора у град

– Обавештење о закљученом уговору

4. ЈАВНА НАБАВКА – „ИЗРАДА ХИДРОЛОШКОГ ЕЛАБОРАТА ВЕЛИКИХ ВОДА БРЕСНИЧКЕ РЕКЕ У СЕЛУ БРЕСНИЧИЋ ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ“

– Јавни позив 

– Годишње суме падавина и дневне суме падавина на годишњем нивоу за Доњу Бресницу

– Извештај о спроведеном поступку набавке услуга – Хидролошког елабората великих водса Бресничке реке у селу Бресничић 

3.JAВНА НАБАВКА – РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПАРТИЗАНСКОЈ УЛИЦИ У ПРОКУПЉУ (ДЕОНИЦА ОД УЛ.ДРАГОЉУБА РАКИЋА ДО РАСКРСНИЦЕ СА УЛ. ПАСЈАЧКОМ)

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору 

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

2.ЈАВНА НАБАВКА „РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ СЕОСКИХ УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ (ГОРЊА СТРАЖАВА, ДОЊА ТРНАВА, ЋУКОВАЦ И БАБИН ПОТОК )

– Позив за подношење понуде

– Конкурсна документација 

-Одговор на питање потенцијалног понуђача

– Измена конкурсне документације 

– Измена конкурсне документације (бр.2)

-Одлука о додели уговора

– Обавештење о додели уговора

1. ЈАВНА НАБАВКА „ПРВА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА,ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА.

– Позив за подношење пријава

– Конкурсна документација

Одлука о признавању квалификације прва фаза квалификационог поступка текуће одржавање макадамских путева и улица

-Обавештење о признавању квалификације прва фаза квалификационог поступка текуће одржавање макадамских путева и улица

-ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

-ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ

-ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

 

 

Величина слова: