Дом здравља Прокупље


7. 2016 ЈН Дом здравља

 

6. Нафтни деривати за моторна возила ЈН бр. 1.1.16/2016 на период од 12 месеци .

Одлуку о додели уговора  можете преузети   ОВДЕ

 

5. Дом здравља Прокупље расписује ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ AМБАЛАЖА ЗА МЕДИЦИНСКИ ОТПАД БР. 1.1.9/15 на период од 8 месеци за 2015-2016. годину.

Позив за подношење понуда преузмите ОВДЕ

Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ

 

4. НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА ЈН бр. 1.1.14/2015.

Одлуку о додели уговора можете преузети  ОВДЕ

 

3. Дом здравља Прокупље расписује ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ БР. 1.1.9/15 на период од осам (8) месеци за 2015-2016. годину.

Позив за подношење понуда преузмите ОВДЕ
Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ

Одговор на питање за појашњењем конкурсне можете преузети ОВДЕ
Измењену Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ

Одговор на питање 2 за појашњењем конкурсне можете преузети ОВДЕ
Измењену Конкурсну документацију преузмите ОВДЕ

Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда преузмите: ОВДЕ

 

2. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ –ЈАВНА НАБАВКА БР.1.1.8/15 на период од 12 месеци за 2015 годину.

Јавни позив можете преузети   ОВДЕ

Конкурсну документацију  можете преузети   ОВДЕ

 

1. У поступку Ј.Н мале вредности Радова на Адаптацији пода у медицини рада 300 м2 Ј.Н 1.3.1/15

Јавни позив можете преузети   ОВДЕ

Конкурсну документацију  можете преузети   ОВДЕ

Одлука о додели уговора