Јавне набавке 2014


15. Преговарачки поступак “Набавка опреме за вртић у улици Вељка Миланковића у Прокупљу по партијама”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 5

 

14. Јавна набавка мале вредности “Радови на изградњи помоћног објекта за смештај енергената за грејање новог дечијег вртића у Прокупљу”  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

уговор

 

13. Отворени поступак по партијама “Набавка опреме за дечији вртић у Прокупљу”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 2

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 3

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 4

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 4

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 5

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 5

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 6

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 7

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 8

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈЕ 1, 2, 3 И 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 4

 

12. Јавна набавка мале вредности “Набавка услуге мобилне телефоније”   

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 2

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 3

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 4

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 5

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

11. Јавна набавка мале вредности “Реконструкција улице Нишка у Прокупљу”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

10. Јавна набавка радова “Набавка радова на уређењу (ревитализацији) пољских путева у општини Прокупље”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА