НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “РАДЕ ДРАИНАЦ” ПРОКУПЉЕ


Народна библиотека “Раде Драинац” Прокупље баштини традицију библиотекарства у Топлици, односно Грађанске читаонице основане 1909. године. Следећа појава библиотеке у Прокупљу после прекида насталог услед Балканског и Првог светског рата је 23. марта 1930. године када се отвара Народна читаоница са универзитетом. Одмах по ослобођењу Прокупља у Другом светском рату оснива се Народна књижница и читаоница у Прокупљу. Библиотека 1961. постаје матична за општину Прокупље, а 1973. отвара се самостално Дечје одељење. Исте године Библиотека добија и име Народна библиотека “Раде Драинац”.
Народна библиотека “Раде Драинац” сада представља организовану културну установу са солидним кадровским потенцијалом.
Програмска делатност Библиотеке организована је на Одељењу за одрасле, у Дечјем одељењу и у два пункта на сеоском подручју у Малој Плани и Житном Потоку.
Књижни фонд Библиотеке има преко 80.000 књига.
Посебно је организован Завичајни фонд са близу 1000 монографских публикација, збирком серијских публикација, фотографијама и другим врстама некњижне грађе.
Од 1994. године Библиотека је од Министарства културе проглашена за матичну библиотеку у Топличком округу. Успешност у реализацији матичних функција потврдили су извештаји матичне службе Народне библиотеке Србије.
Прокупачка библиотека се међу првима прихватила посла аутоматизације библиотечког пословања. Фонд библиотеке се уноси у електронску базу података и база Библиотеке ће се ускоро наћи у систему Виртуелних библиотека Србије.
Постоји посебан фонд електронске књиге (публикација) и посебан рачунар доступан корисницима.
Културно-пропагандна делатност зазузима значајан део рада Библиотеке. У Библиотеци су гостовали многи истакнути писци и научни радници: Десанка Максимовић, Матија Бећковић, Миодраг Булатовић, Дејан Медаковић, Добрица Ћосић, Љубомир Симовић, Давид Албахари, Никола Милошевић и многи други. Библиотека је и главни носилац најзначајније културне манифестације у Топлици “Драинчевих књижевних сусрета”.
Стручним кадром и фондом Народна библиотека “Раде Драинац” представља лидера у култури Топличког округа. Библиотека тежи да прерасте у прави културно-информациони центар Округа. Лимитирајући фактор је недостатак простора и уколико се овај проблем у догледно време реши, Народна библиотека “Раде Драинац” постаће респектабилна установа која својим значајем и потенцијалима превазилази локалне оквире и постаје културно-просветно средиште од државног значаја.

Одељење за одрасле
тел.: 027/321-671

Дечје одељење
тел.: 027/323-318

Спомен соба
тел.: 027/321-330

w-mail: info@bibliotekaprokuplje.org.rs

web: https://www.bibliotekaprokuplje.org.rs/