Јавне набавке 2023.

22. ЈАВНА НАБАВКА – ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА ЗА ДЕЦУ У МАЛОЈ ПЛАНИ

– Јавни позив

21. ЈАВНА НАБАВКА –  УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ ,,ДУНЕК” У ПРОКУПЉУ 

– Јавни позив

20. ЈАВНА НАБАВКА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ОД НОВЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ ДО СТРАЖАВАЧКЕ УЛИЦЕ У ЂУРЕВАЧКОМ НАСЕЉУ СА УЛИЧНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ, ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ, ФЕКАЛНОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ И АТМОСФЕРСКОМ МРЕЖОМ У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

28. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОКУПЉА

– Јавни позив

27. ЈАВНА НАБАВКА – ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

– Одлука о додели уговора

26. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ОСВЕТЉЕЊУ ТРИМ СТАЗЕ НА БРДУ ХИСАР У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговра

– Одлука о додели уговора

25. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА КОНСУЛТАНСКИХ УСЛУГА ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈПП/КОНЦЕСИЈЕ ЗА ГРАДСКИ БАЗЕН

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

– Одлука о додели уговора

– ШЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

24. ЈАВНА НАБАВКА  – РАДОВИ НА ОЗЕЛЕЊАВАЊУ ПАРКА КОД ДОМА СТАРИХ У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Обавештење о недодељивању уговора

– Одлука о обустави поступка

– ПЕТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

23. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА МАЈИЦА, РАНЧЕВА, НАРУКВИЦА И КАЧКЕТА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Извештај о спроведеном поступку

22. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГЕ ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

 – ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

21. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ОБАВЕЗНИХ УЏБЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

– Одлука о додели уговора

20. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА КЊИГА ЗА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА 

-Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

19. ЈАВНА НАБАВКА- НАБАВКА  ПРОГРАМА ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 494/2 КО ПРОКУПЉЕ ГРАД

-Јавни позив

18. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

– Одлука о додели уговора

17. ЈАВНА НАБАВКА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023-2024.

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

16. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЗАСТАВА 

Јавни позив;

– Извештај о оцени понуда

15. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА КОТЛАРНИЦУ МЕДИЦИНСКОГ ЦЕНТРА У ПРОКУПЉУ

 

14. ЈАВНА НАБАВКА  – НАБАВКА ЦВЕТНИХ АРАНЖМАНА

-Јавни позив;

– Извештај о оцени понуда

– ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

13. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ 

– Јавни позив

-Oбавештење о додели уговора

-Одлука о додели уговора

12. ЈАВНА НАБАВКА – ПОПРАВКА ПУТА У СЕЛУ ПАШИНАЦ

– Јавни позив

-Обавештење о додели уговора

-Одлука о додели уговора

11. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

-Јавни позив

– Извештај о поступку

10. ЈАВНА НАБАВКА – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

9. ЈАВНА НАБАВКА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. ГОДИНУ

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

8. ЈАВНА НАБАВКА -ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА У ГРАДУ ЗА 2023. ГОДИНУ

-Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

– ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

7. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

6. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА

– Јавни позив

-Извештај о оцени понуде

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023.

– ПЛАНОВИ ОРГАНА ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. НА КОЈЕ СЕ ЗСКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

5. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ПОПЛОЧАВАЊУ ЈАВНОГ ПАРКА У УЛИЦИ АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

4. ЈАВНА НАБАВКА – ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

3. ЈАВНА НАБАВКА – ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

2. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

1. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ПИЋА ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. ГОДИНУ

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда