Јавне набавке 2023.

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023.

– ПЛАНОВИ ОРГАНА ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. НА КОЈЕ СЕ ЗСКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

5. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ПОПЛОЧАВАЊУ ЈАВНОГ ПАРКА У УЛИЦИ АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА

– Јавни позив

4. ЈАВНА НАБАВКА – ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

– Јавни позив

3. ЈАВНА НАБАВКА – ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

– Јавни позив

2. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ

– Јавни позив

1. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ПИЋА ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. ГОДИНУ

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда