Јавне набавке 2023.

38. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА

-Јавни позив

37. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА

-Јавни позив

36. ЈАВНА НАБАВКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ НА К.П. БР.1005 КО БАБИН ПОТОК ДУЖ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА

– Јавни позив

35. ЈАВНА НАБАВКА  – РАДОВ И НА САНАЦИЈИ И УРЕЂЕЊУ ГРАДСКЕ УЛИЦЕ СТАНОЈА ГЛАВАША У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

34. јАВНА НАБАВКА –  НАБАВКА УСЛУГА ГЕОФИЗИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА ПОДЗЕМНИХ ВОДА У БЕЛОМ КАМЕНУ

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

33. ЈАВНА НАБАВКА – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ УЛИЦА АВАЛСКЕ И МИЛОША ЦРЊАНСКОГ У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– ПЕТНАЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– ЧЕТРНАЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

32. ЈАВНА НАБАВКА – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И УРЕЂЕЊУ УЛИЦА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА И МИЛЕНА ЈОВАНОВИЋА У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

31. ЈАВНА НАБАВКА – ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ УЛУЦА, МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У СЕЗОНИ 2023/24. ГОДИНИ

– Јавни позив

30. ЈАВНА НАБАВКА – ПОКЛОН ВАУЧЕРИ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– ТРИНАЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

-ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

-ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊЕ  УГОВОРА О НАБАВКАМА 

-ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ (ГРАДСКА УПРАВА 13)

-ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ (ГРАДСКА УПРАВА 12)

-ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ (ГРАДСКА УПРАВА 11)

-ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ (ГРАДСКА УПРАВА 10)

-ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ (ГРАДСКА УПРАВА 9)

-ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ (ГРАДСКА УПРАВА 8)

29. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ ПУТЕВА У СЕЛИМА: БАБОТИНАЦ, ДОЊА РЕЧИЦА, ЈУГОВАЦ, КЛИСУРИЦА, ГОРЊА СТРАЖАВА, ДОЊА ТРНАВА, МИКУЛОВАЦ, ЏИГОЉ.

-Јавни позив

28. ЈАВНА НАБАВКА – УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА (ХАРДВЕР И СОФТВЕР)

-Јавни позив

– Обавештење о додедли уговора

27. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА РАДОВА – ПОПРАВКА ПЛОЧАСТОГ ПРОПУСТА У СЕЛУ БРЕСНИЧИЋ 

-Јавни позив

26. ЈАВНА НАБАВКА – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ПРОСТОРА ЗА ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО У СКЛОПУ ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Обавештење о закљученом уговору

25. ЈАВНА НАБАВКА – НАДСТРЕШНИЦА У ДВОРИШТУ ЗГРАДЕ ЗА ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ ЛИЦА НА К.П 489/6 КО ПРОКУПЉЕ ГРАД

– Јавни позив

24. ЈАВНА НАБАВКА – ЛОЖ УЉЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023 – 2024. ГОДИНУ

– Јавни позив

-Обавештење о додели уговора

23. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА СА ПРЕВОЗОМ ЗА ПОТРЕБЕ ПОВЕРЕНИШТВА 

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

22. ЈАВНА НАБАВКА – ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА ЗА ДЕЦУ У МАЛОЈ ПЛАНИ

– Јавни позив

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о додели уговора

21. ЈАВНА НАБАВКА –  УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ ,,ДУНЕК” У ПРОКУПЉУ 

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

20. ЈАВНА НАБАВКА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ОД НОВЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ ДО СТРАЖАВАЧКЕ УЛИЦЕ У ЂУРЕВАЧКОМ НАСЕЉУ СА УЛИЧНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ, ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ, ФЕКАЛНОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ И АТМОСФЕРСКОМ МРЕЖОМ У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

28. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

27. ЈАВНА НАБАВКА – ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

– Одлука о додели уговора

26. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ОСВЕТЉЕЊУ ТРИМ СТАЗЕ НА БРДУ ХИСАР У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговра

– Одлука о додели уговора

25. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА КОНСУЛТАНСКИХ УСЛУГА ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈПП/КОНЦЕСИЈЕ ЗА ГРАДСКИ БАЗЕН

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

– Одлука о додели уговора

– ШЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

24. ЈАВНА НАБАВКА  – РАДОВИ НА ОЗЕЛЕЊАВАЊУ ПАРКА КОД ДОМА СТАРИХ У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Обавештење о недодељивању уговора

– Одлука о обустави поступка

– ПЕТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

23. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА МАЈИЦА, РАНЧЕВА, НАРУКВИЦА И КАЧКЕТА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Извештај о спроведеном поступку

22. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГЕ ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

 – ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

21. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ОБАВЕЗНИХ УЏБЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

– Одлука о додели уговора

20. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА КЊИГА ЗА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА 

-Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

19. ЈАВНА НАБАВКА- НАБАВКА  ПРОГРАМА ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 494/2 КО ПРОКУПЉЕ ГРАД

-Јавни позив

18. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

– Одлука о додели уговора

17. ЈАВНА НАБАВКА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023-2024.

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

16. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЗАСТАВА 

Јавни позив;

– Извештај о оцени понуда

15. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА КОТЛАРНИЦУ МЕДИЦИНСКОГ ЦЕНТРА У ПРОКУПЉУ

 

14. ЈАВНА НАБАВКА  – НАБАВКА ЦВЕТНИХ АРАНЖМАНА

-Јавни позив;

– Извештај о оцени понуда

– ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

13. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ 

– Јавни позив

-Oбавештење о додели уговора

-Одлука о додели уговора

12. ЈАВНА НАБАВКА – ПОПРАВКА ПУТА У СЕЛУ ПАШИНАЦ

– Јавни позив

-Обавештење о додели уговора

-Одлука о додели уговора

11. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

-Јавни позив

– Извештај о поступку

10. ЈАВНА НАБАВКА – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

9. ЈАВНА НАБАВКА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. ГОДИНУ

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

8. ЈАВНА НАБАВКА -ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА У ГРАДУ ЗА 2023. ГОДИНУ

-Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

– ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

7. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

6. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА

– Јавни позив

-Извештај о оцени понуде

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023.

– ПЛАНОВИ ОРГАНА ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. НА КОЈЕ СЕ ЗСКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

5. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ПОПЛОЧАВАЊУ ЈАВНОГ ПАРКА У УЛИЦИ АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

4. ЈАВНА НАБАВКА – ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

3. ЈАВНА НАБАВКА – ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

2. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда

1. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ПИЋА ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. ГОДИНУ

– Јавни позив

– Извештај о оцени понуда