Јавне набавке 2015


30. Јавна набавка мале вредности “Набавка канцеларијског намештаја”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

29. Јавна набавка мале вредности “Набавка водомера и резервних делова за водомере”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

28. Јавна набавка мале вредности “Радови за завршетак објекта Дома културе Радивој Увалић-Бата”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

27. Јавна набавка мале вредности “Набавка опреме за зимско одржавање”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

26. Јавна набавка мале вредности “Набавка статичног и преносивог ултразвучног мерача протока”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОР НА ПИТАЊА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ  I 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ II

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ II

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ I

 

25. Јавна набавка мале вредности “Набавка опреме за зимско одржавање”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБУСТАВА ПОСТУПКА

ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ

 

24. Јавна набавка мале вредности “Одржавање јавне расвете на територији Општине Прокупље”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

23. Јавна набавка “Радови за довршетак објекта Дома културе “Радивој Увалић Бата”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБУСТАВА ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

22. Јавна набавка мале вредности “Набавка полиетиленских цеви за изградњу водоводне линије у селу Житни Поток”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

21. Јавна набавка мале вредности “Набавка и уградња клима уређаја”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

 

20. Јавна набавка “Радови за довршетак објекта Дома културе “Радивој Увалић Бата”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

19. Јавна набавка “Набавка СКИ БОКСА за минибус IVECO”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

18. Јавна набавка добара “Набавка добара – асфалтне масе за реконструкцију и изградњу водовода за насеље Гарић у Прокупљу”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

17. Јавна набавка услуга “Набавка услуге мобилне телефоније”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

16.Јавна набавка добара “Набавка добара за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Прокупље”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 2

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 3

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

15.Јавна набавка добара “Набавка пумпи са припадајућом електро-опремом”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

14. Јавна набавка радова “Радови на уређењу (ревитализацији) пољског пута Прекопуце – Меровац на територији општине Прокупље”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

13. Јавна набавка мале вредности “Набавка лож уља за грејну сезону 2015/16. за потребе Општинске управе Општине Прокупље”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

12. Јавна набавка добара “Набавка ПВЦ ролетни за дечији вртић у Прокупљу”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

11. Јавна набавка мале вредности “Превоз путника за Житни Поток и Товрљане”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ