Просветна инспекција


 

-ИЗВЕШТАЈ о реализацији Плана инспекцијског надзора за школску/радну 2022/2023. годину у Прокупљу, Топлички управни округ, за период 01.09.2022. до 31.08. 2023. године

– План инспекцијских надзора за школску, радну 2023/24. годину и контролне листе објављује се на сајту Министарства просвете РС, на линку https://prosveta.gov.rs/prosvetna-inspekcija/kontrolne-liste/

-ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ;