Службени лист Града Прокупља 2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.1/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.2/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.3/2022.

Службени лист Града Прокупља бр.4/2022.

Службени лист Града Прокупља бр.5/2022.

Службени лист Града Прокупља бр. 6/2022. 

– Службени лист Града Прокупља бр.7/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.8/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.9/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.10/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.11/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.12/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.13/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.14/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.15/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.16/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.17/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.18/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.19/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.20/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.21/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.22/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.23/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.24/2022.

– Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Прокупље за 2022. годину (Службени лист бр. 24/2022.)

– Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Прокупља за 2023. годину (Службени лист бр. 24/2022.)

– Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у дрзавној својини на територији Града Прокупља за 2023. годину (Службени лист бр. 24/2022.)

– Службени лист Града Прокупља бр.25/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.26/2022.