Службени лист Града Прокупља 2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.1/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.2/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.3/2022.

Службени лист Града Прокупља бр.4/2022.

Службени лист Града Прокупља бр.5/2022.

Службени лист Града Прокупља бр. 6/2022. 

– Службени лист Града Прокупља бр.7/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.8/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.9/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.10/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.11/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.12/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.13/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.14/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.15/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.16/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.17/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.18/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.19/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.20/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.21/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.22/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.23/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.24/2022.

– Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Прокупље за 2022. годину (Службени лист бр. 24/2022.)

– Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Прокупља за 2023. годину (Службени лист бр. 24/2022.)

– Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у дрзавној својини на територији Града Прокупља за 2023. годину (Службени лист бр. 24/2022.)

– Службени лист Града Прокупља бр.25/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.26/2022

-Службени лист Града Прокупља бр.27/2022.

-Службени лист Града Прокупља бр.28/2022.

-Службени лист Града Прокупља бр.29/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.30/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.31/2022.

– Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопрривредног земљишта у државној својини у Граду Прокупље

– Закључак о ценама

– Службени лист Града Прокупља бр.32/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.33/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.34/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.35/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.36/2022.

– Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Прокупљу (Сл. лист бр.36)

– Захтев за давање сагласности на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за подручје града Прокупље

– Закључак о ценама

– Службени лист Града Прокупља бр.37/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.38/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.39/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.40/2022.

Службени лист Града Прокупља бр.41/2022.

-Измене и допуне програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралнпоог развоја за град Прокупље за 2022. годинуСлужбени лист Града Прокупља бр.41/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.42/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.43/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.44/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.45/2022

– Службени лист Града Прокупља бр.46/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.47/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.48/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.49/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.50/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.51/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.52/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.53/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.54/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.55/2022.

 -Службени лист Града Прокупља бр. 56/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр. 57/2022.

– Службени лист Града Прокупља бр.58/2022.