Локални економски развој


Инвестиције данас имају велику улогу и значај за целокупну привреду односно социјално-економски положај грађана. Наша локална самоуправа је препознала снажни импулс заинтересованих инвеститора и сходно томе може стати у ред управа које су привукле значајне инвестиционе гиганте. Такође, заинтересованим странама отворили смо могућности за већа инвестициона улагања у индустријску зону  кроз богату понуду „greenfield“ i „brownfield“ локација, док смо сетом услуга и олакшица убрзали пут за реализацију истих. Како у индустријској зони послује значајан број привредника који користе нове технологије, а самим тим рационализују своју производњу, то представља могућност међусобне сарадње са новим инвеститорима. Повољно пословно окружење, људски ресурси и ефикасна Управа јесу више него довољан разлог заинтересованости домаћих и страних инвеститора. Такође, у непосредној близини налази се царинска испостава Прокупље у оквиру које се спроводе сви поступци и  царинске процедуре које су усклађене са законодавством ЕУ. У прилог овоме говори и позитивно искуство иностраних инвеститора са царинским рефератом Прокупље.

Један од значајнијих  инструмената за спровођење мера и политике локалне самоуправе на  унапређењу привредних развојних стратегија и пружању помоћи заједници, јесте Канцеларија за локални економски развој. У оквиру КЛЕР спроводе се пројекти везани за локални економски развој а најзначајнији тичу се великих инфраструктурних радова у пословној зони, санацијe и реконструкцијe образовно – васпитних објеката и објеката културе.

Имајући у виду  макроекономску стабилност, фискалну политику односно мере Владе за привлачење инвестиција, несумњиво да ће се даљи локални економски развој одразити на целокупну социо – економску сферу општине Прокупље. Одговорним односом Општине Прокупље према друштвено-економском развоју, улагањем у наше ресурсе, као и сопственим легитимитетом, гарантујемо поуздано партнерство домаћим и страним инвеститорима

Наш циљ јесте опстанак заједнице остваривањем јавног добра, испуњавањем друштвених потреба кроз иновације и  развијање производних потенцијала, оптимизацију и унапређењe радне средине.