Градско веће Града Прокупља


Градско веће

Иван Петровић

члан Градског већа


Иван Петровић члан Градског већа – ресор омладине и спорта

Рођен 1983. године у Прокупљу. Основну и средњу школу завршио у Прокупљу, школовање наставио у Београду где је завршио Спортску академију а потом и Факултет за менаџмент где стиче звање дипломирани инжењер менаџмента.

Ради у Градској управи Града Прокупља oд 2005. године и то на пословима шефа Народне канцеларије председника општине Прокупље.

После пар година бива распоређен на место шефа Службе за привреду и предузетништво, потом прелази на место шефа Службе за односе са јавношћу и протокол, а до дана именовања за Градског већаника био је распоређен на радно место комуналног инспектора. Члан је Штаба за ванредне ситуације Града Прокупља. Активиста је у многим пројектима који се баве омладином. Био је први председник Градског Ђачког парламента. Координатор је за сарадњу са норвешком комуном „Хемнес” која је иначе наша братска општина са којом је реализовано много пројеката корисних за ширу друштвену заједницу. После активне играчке каријере у рукомету посвећује се тренерским послом. Водио је све селекције Женског рукометног клуба Топличанин које је и увео у Супер Б лигу где се и данас такмичи. Тренутно је тренер прве екипе мушког рукометног клуба који је стабилни Супер Б лигаш. Био је селектор млађих категорија Рукометног савеза централне Србије. Два пута проглашаван за спортисту Града Прокупља у категорији тренера, последњи пут 2018/19. Ожењен, отац једног детета. За Градског већника изабран је на другој седници Скупштине града 09. фебруара 2024. године.

ivan.petrovic@prokuplje.org.rs

Снежана Лукић Ракоњац

члан Градског већа


Снежана Лукић Ракоњац – члан Градског већа – ресор пројектних активности

Рођена је 1981. године у Прокупљу. Основну и средњу школу завршила је у Прокупљу након чега и Грађевинско архитектонски факултет Универзитета у Нишу и стекла звање дипломирани инжењер грађевинарства.

Од 2010. до 2011. радила је у предузећу Нови Фиаз на пословима асистента при изради техничке документације за металне монтажне конструкције. Након тога у периоду од 2011. до 2013. године била је запослена у Општинској управи Прокупље на пословима стручног сарадника за урбанизам. У периоду од 2015. до 2016. године радила је у предузећу за инжењеринг, пројектовање и извођење радова у грађевинарству Моделинг доо на пословима руководиоца градилишта. У периоду од 2017. до 2020. године радила је у Градској управи града Прокупља на пословима озакоњења и на контроли техничке документације као и у ЈП за урбанизам и уређење општине Прокупље на пословима одговорног пројектанта путне инфраструктуре. У периоду од 2020. до 2022. године радила је на пословима комуналног инспектора у Градској управи града Прокупља након чега постаје помоћник градоначелника града Прокупља за област урбанизама. Од 2023. године именована је за члана Градског већа града Прокупља, а по престанку функције обављала је послове у инспекцијској служби у Градској управи града Прокупља. Удата је и мајка је два детета. За Градског већника изабрана је на другој седници Скупштине града 09. фебруара 2024. године.

snezana.rakonjac@prokuplje.org.rs

Марко Симић

члан Градског већа


Марко Симић – члан Градског већа – ресор информисања

Рођен је 1991. године у Приштини. Након завршене средње техничке школе дипломира на Вишој економској школи. Дужи низ година активан је волонтерским и хуманитарним акцијама, развија свест о друштвеним питањима и важности учешћа у заједници.

Од 2014. до 2018. године ради као финансијски радник у Техничкој школи „15 мај“, Гимназији, Медицинској школи и Музичкој школи у Прокупљу.

У периоду од 2018. до 2022. године радио је као члан кабинета градоначелника Прокупља. Након тога радио је као финансијски радник у Предшколској установи „Невен“ у Прокупљу. Ожењен је и отац је два детета. За Градског већника изабран је на другој седници Скупштине града 09. фебруара 2024. године.

marko.simic@prokuplje.org.rs

Дејан Живковић

члан Градског већа


Дејан Живковић – члан Градског већа – ресор социјална питања

Рођен је 1971. године у Прокупљу. Након завршене основне школе у Прокупљу уписује средњу школу унутрашњих послова у Сремској Каменици. Професионалну каријеру започео је Полицијској станици у Прокупљу где је радио све до одласка у пензију 2022. године. Од 2004. до 2018. године је био члан Националног савета ромске националне мањине Републике Србије. Био је председник Извршног одбора националног савета ромске националне мањине као и заменик председника националног савета. Од 2007. до 2012. године био је члан интерминистарског савета за побољшање положаја Рома при Влади РС.

Учествовао је у изради многих стратешких докумената на државном и локалном нивоу међу којима су најзначајније Стратегија за унапређење положаја Рома у Србији, Акциони план поглавља 23 и Стратегија одрживог развоја града Прокупља. Дугогодишњи је активиста за превенцију узрока могућих индивидуалних социјалних случајева и групних социјалних проблема.

Кроз Друштво Рома „Прокупље“ организовао је систем разноврсних услуга и помоћ грађанима без обзира на националну верску припадност. Током радног века више пута је одликован и награђиван. Ожењен је и отац је једног детета. За Градског већника изабран је на другој седници Скупштине града 09. фебруара 2024. године.

dejan.zivkovic@prokuplje.org.rs

Добрила Ранђеловић

члан Градског већа


Добрила Ранђеловићчлан Градског већа – ресор Градске Управе

Рођена 1974. године у Прокупљу где је завршила основну школу и Гимназију. Дипломирала на Природно математичком факултету одсек Хемија 1998. године. Одмах након дипломирања се запошљава у фирми „Прокупац” у Прокупљу, на радном месту шефа лабораторије, затим у фирми Хисар у Прокупљу у одсеку контрола квалитета на месту шефа одсека. Од 2004. год. до 2009. год. ради у Фонду за екологију у Прокупљу као стручни сарадник. Наставља своје професионално усавршавање на Технолошком факултету у Новом Саду где је магистрирала 2009. године и пред одбраном је докторске дисертације.

Од 2010. године ради као предавач на Високој пољопривредно прехрамбеној школи струковних студија у Прокупљу. Интеграцијом школе у Топличку академију струковних студија постала је радник Академије и Одсека за пољопривредно прехрамбене студије Прокупље, такође као предавач струковних студија на предметима из уже научне области „Прехрамбене технологије и биотехнологија”. Аутор је и коаутор великог броја научних и стручних радова. Осим ангажовања у настави на Академији обавља и посао шефа Акредитоване лабораторије за испитивање плодности земљишта која је успешно извршила трансфер на нову верзију стандарда. Удата је и мајка је једног детета. За Градског већника изабрана је на другој седници Скупштине града 09. фебруара 2024. године.

dobrila.randjelovic@prokuplje.org.rs

Предраг Тасић

члан Градског већа


Предраг Тасић – члан Градског већа – ресор екологије

Рођен 1987. године у Прокупљу. Након завршене средње пољопривредне школе Радош Јовановић „Сеља“, уписује Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини.  Дипломирао је 2011. године и стекао звање дипломирани инжењер сточарства.  Радно ангажовање започиње у Туристичко спортском центру 2013. године.

Од 2015. до 2017. године ради као програмер машине за сечење жице у Леонију. Од 2019. до 2021. године био је директор Пољопривредно саветодавне и стручне службе Прокупље. Ожењен је и отац троје деце. За Градског већника изабран је на четвртој седници Скупштине града 13. марта 2024. године.

predrag.tasic@prokuplje.org.rs

Владица Младеновић

члан Градског већа


Владица Младеновић – члан Градског већа – ресор инфраструктура и месне заједнице

Рођен 1971. године у Прокупљу. По занимању је дипломирани економиста. У Градској управи Града Прокупља ради од 2004. године. Радио је на пословима у раду са хуманитарним организацијама а од 2007. до 2012. био је директор стручне службе месних заједница. Након тога радио је и на пословима шефа службе за сарадњу са грађанима Прокупља. Од 2016. до 2020. године био је на функцији помоћника градоначелника, а од 2020. године до 2024. године већник Града Прокупља. Ожењен је и отац је два детета. За Градског већника изабран је на другој седници Скупштине града 09. фебруара 2024. године.

vladica.mladenovic@prokuplje.org.rs

Александар Петковић

члан Градског већа


Александар Петковић – члан Градског већа – ресор пољопривреде и руралног развоја

 

Рођен је 1992. године у Прокупљу. Након основне школе уписију Средњу пољопривредну школу „Радош Јовановић Сеља“, а након средње уписије Пољопривредни факултет у Београду, смер фитомедицина. Дипломирао је 2017. године на катедри за ентомологију и стекао звање дипломирани инђењер пољопривреде.

Као инжењер фиромедицине у 2019. години своја прва радна искуства стиче у Пољопривредној стручној служби Прокупље на пословима асистента за прогнозно-извештајне послове и већ 2020. године постаје лиценцирани пољопривредни саветодавац за заштиту биља са лиценцом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Априла месеца 2022. године именован је за директора ПССС Прокупље. Поседује преко 30 сертификата из области саветодавног рада и рада са пољопривредним произвођачима. Ожењен је и отац је једног детета.

За Градског већника изабран је на другој седници Скупштине града 09. фебруара 2024. године.

aleksandar.petkovic@prokuplje.org.rs

Ана Радојевић Лазић

члан Градског већа


Ана Радојевић Лазић – члан Градског већа – ресор буџет и финансије

Рођена је 1980. године у Прокупљу. Након завршене Гимназије уписује Економски факултет Универзитета у Нишу и стиче звање дипломирани економиста, а након тога и мастер студије. Радила је у Културном центру „Драинац” у Блацу, основној школи Стојан Новаковић. Пуних седам година радила је као помоћник директора за немидицинска питања у Апотеци Прокупље у којој је обављала и функцију директора. Од 2021. године налази се на месту дирекора Дома за смештај и негу старих лица у Прокупљу. Удата је и мајка једног детета. За Градског већника изабрана је на другој седници Скупштине града 09. фебруара 2024. године.

ana.radojevic@prokuplje.org.rs