Јавне набавке 2019

14. ЈАВНА НАБАВКА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА ЛОКАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „ХИСАР“ ЗА БУДУЋЕ КОРИСНИКЕ

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

– ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

13. ЕКСТЕРНА РЕВИЗИЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА

– Позив

– Извештај о спроведеном поступку

12.ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У ДВОРИШТУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ (НА К.П.БР. 2147 КО ПРОКУПЉЕ ГРАД) У ПРОКУПЉУ

– Позив

– Конкурсна документација

11. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО- ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА ЛОКАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „ХИСАР“ ЗА БУДУЋЕ КОРИСНИКЕ

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

– Одлука о обустави поступка

– Обавештење о обустави поступка

– ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉЕ

10. ЈАВНА НАБАВКА -ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК –  Набавка услуге технчки преглед пројектне документације и помоћ у припреми документације за јавну набавку за извођење радова на реконструкцији кухињског блока и котларнице у објекту ,,Радост,, у Прокупљу на катастарској парцели 2023 КО Прокупље -град

-Позив 

– Питање и одговор

– Извештај о спроведеном поступку

9. ЈАВНА НАБАВКА – ДРУГА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

8. ЈАВНА НАБАВКА – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗНИХ ЗАСТОРА У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Конкурсна документација

7. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОМОЋ У ПРИПРЕМИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КУХИЊСКОГ БЛОКА И КОТЛАРНИЦЕ У ОБЈЕКТУ „РАДОСТ“, У ПРОКУПЉУ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 2023 КО ПРОКУПЉЕ – ГРАД

– Позив

– Извештај о спроведеном поступку

– ПРАВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

6.ЈАВНА НАБАВКА – ДРУГО АЖУРИРАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКТА У ГРАДУ ПРОКУПЉУ 

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о II ажурирању листе кандидата

5. ЈАВНА НАБАВКА – ОДРЖАВАЊЕ СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ПРОКУПЉУ

– Позив

-Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

4. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

-Позив

– Конкурсна документација

– Одговор на питање

– Измена конкурсне документације

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

3. ЈАВНА НАБАВКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА ГРАДСКИХ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

-Позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

2. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Позив

– Конкурсна документација

– Питања и одговори

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА ПРОКУПЉА

1. Јавна набавка – „Друга фаза квлификационог поступка – Текуће одржавање и поправке макадамских путева и улица, путне инфраструктуре и путних објекта – Санација моста у селу Ресинац“

– Јавни позив 

-Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПРОКУПЉА

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

Величина слова: