Јавне набавке 2019

57. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ СЕОСКИХ ПУТЕВА У ЏИГОЉУ, БЕРИЉУ, ДОЊОЈ СТРАЖАВИ, ПОТОЧИЋУ И РЕСИНЦУ

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одговор на питање

– Измена конкурсне документације

– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

– Одлука о додели уговора

– Обавештења о закљученим уговорима

– Партија 1

– Партија 2

– Партија 3

56. ЈАВНА НАБАВКА – “РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА “ГИМНАЗИЈА” У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Питање и одговор 1

– Питање и одговор 2

– Питање и одговор 3

– Измена конкурсне документације 1

– Питање и одговор 4

– Измена конкурсне документације 2

– Питање и одговор 5

– Питање и одговор 6

– Питање и одговор 7

– Питање и одговор 8

– Питање и одговор 9

– Питање и одговор 10

– Питање и одговор 11

– Питање и одговор 12

– Питање и одговор 13

– Измена конкурсне документације 3   

– Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

– Питање и одговор 14

– Питање и одговор 15

– Питање и одговор 16

– Питање и одговор 17

– Питање и одговор 18

– Питање и одговор 19

– Питање и одговор 20

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

– Закључак о одбацивању захтева за заштиту права

– Обавештење о закљученом уговору

– Одлука о измени уговора

– Обавештење о измени уговора 2

– ТРИНАЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

55. ЈАВНА НАБАВКА – ДРУГА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ДОЊА ТОПОНИЦА (ЗАСЕОК РАШЕВИЦА), ПУТ СТАРО МОМЧИЛОВО – КОЖИНЦЕ И ПУТ ОД ГРЧКОГ МЛИНА ДО БОЛУТСКОГ КАМЕНА, ПУТ МИКУЛОВАЦ – БАЈЧИНЦЕ И СЕОСКЕ УЛИЦЕ У СЕЛУ ПЛОЧНИК

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

 Партија 1

 Партија 2

54. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА РАДОВА – “ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КУХИЊСКОГ БЛОКА И КОТЛАРНИЦЕ У ОБЈЕКТУ ПУ “НЕВЕН” – ОБЈЕКАТ “РАДОСТ” У ПРОКУПЉУ”

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

– Одговор на питање

– Одговор на питање потенцијалног понуђача

– Измена конкурсне документације

Одговор на питање потенцијалног понуђача

– Одговор на питање потенцијалног понуђача

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

53. ЈАВНА НАБАВКА – “РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ ТРОТОАРА УЗ РЕГИОНАЛНИ ПУТ БЕЛОЉИН – БЛАЦЕ”

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

– Питање и одговор 1

– Питање и одговор 2

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

– Одлука о измени уговора

-ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА ПРОКУПЉЕ 

52. ЈАВНА НАБАВКА – “ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ – ПОСТОЈЕЋИХ ВОДОВОДНИХ ЛИНИЈА ОД АЗБЕСТ ЦЕМЕНТНИХ ЦЕВИ”

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

51. ЈАВНА НАБАВКА – “НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА”

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

– ДВАНАЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

50. ЈАВНА НАБАВКА – ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

– Партија 1 – Услуга социјалне заштите лични пратилац детета

– Партија 2 – Услуга помоћи у кући

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за Партију 2

– Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

– Закључак Републичке комисије о обустави поступка за Партију 2

– Одлука о обустави поступка

– Обавештење о обустави поступка за Партију 2

49. ЈАВНА НАБАВКА – ДРУГА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТА СКОЛИЦА -СЕЛИШТЕ И НАСИПАЊЕ ПУТА ТОВРЉАНЕ – ДЕДИНЦЕ

-Јавни позив 

48. ЈАВНА НАБАВКА – “УСЛУГЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ -ПРЕНОСИ СКУПШТИНА”

-Јавни позив 

-Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

– ЈЕДАНАЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

47. ЈАВНА НАБАВКА – ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА СЕЗОНУ 2019/2020.

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

Партија 1

Партија 2

Партија 3

46. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Позив

– Конкурсна документација

– Измена конкурсне документације

– Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

– Одлука о додели уговора  

– Обавештење о закљученом уговору

– ДЕСЕТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА 

45. ЈАВНА НАБАВКА – “НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ “ДР АЛЕКСА САВИЋ” – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР У ПРОКУПЉУ – ПРВА ФАЗА – ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА”

– Позив

– Конкурсна документација

– Измена конкурсне документације

– Питање и одговор 1

– Измена конкурсне документације 2

-Питање и одговор 2

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

44. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЛОЖ УЉА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2019/2020.

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

43. ЈАВНА НАБАВКА – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

– Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

42. ЈАВНА НАБАВКА – ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПО ПАРТИЈАМА

– Позив

– Конкурсна документација

– Одлука о обустави поступка

– Обавештење о обустави поступка

41.ТРЕЋЕ АЖУРИРАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА

– Одлука о признавању квалификација 

– Обавештење о трећем ажурирању листе кандидата

40. НАБАВКА РАДОВА – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КУХИЊСКОГ БЛОКА И КОТЛАРНИЦЕ У ОБЈЕКТУ ПУ “НЕВЕН” – ОБЈЕКАТ “РАДОСТ” У ПРОКУПЉУ

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

– Одговор на питање

– Измена конкурсне документације

-Конкурсна документација 

– Обавештење о обустави поступка

39. ЈАВНА НАБАВКА – ЗАМЕНА ЗАСТОРА НА ТРОТОАРУ БЕХАТОН ПЛОЧАМА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ МИШИЋА И МИЛОША ОБИЛИЋА

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одговор на питање

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

38. ЈАВНА НАБАВКА – “ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ”: 

ПАРТИЈА 1 – УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

ПАРТИЈА 2 – УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ”

– Позив

– Конкурсна документација

– Одлука о обустави поступка

– Обавештење о обустави поступка

37. ЈАВНА НАБАВКА – КОНЗЕРВАТОРСКО – РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА КУЛИ И БЕДЕМИМА ГОРЊЕГ ГРАДА УТВРЂЕЊА НА ХИСАРУ У ПРОКУПЉУ

– Позив

– Конкурсна документација

– Питање и одговор 1

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

36. ЈАВНА НАБАВКА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПО ПАРТИЈАМА

– Позив

– Конкурсна документација

– Питање и одговор 1

– Измена конкурсне документације

– Одлука о додели уговора за Партију 1

– Одлука о обустави поступка ЈН за Партију 2 и Партију 3

– Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

– Обавештење о обустави поступка за Партију 2 и Партију 3

35. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ СЕОСКИХ УЛИЦА У ГОРЊОЈ СТРАЖАВИ, ДОЊОЈ ТРНАВИ И БАБИНОМ ПОТОКУ

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

Партија 1

Партија 2

34. ЈАВНА НАБАВКА- “НАБАВКА ОБАВЕЗНИХ УЏБЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

– Одговор на питање

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

– ДЕВЕТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

33. ЈАВНА НАБАВКА – “СЕДМОДНЕВНО ЛЕТОВАЊЕ У БУЉАРИЦАМА ЗА УЧЕСНИКЕ НА “ИГРАМА ПРИЈАТЕЉСТВА 2019”

-Позив за подношење понуде 

-Конкурсна документација 

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

– ОСМА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

32. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА РАДОВА – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ПУ “НЕВЕН” – ОБЈЕКАТ “РАДОСТ” У ПРОКУПЉУ

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

– Одговор на питање потенцијалног понуђача

– Одговор на питање

– Одлука о додели уговора

– Одлука о исправци Одлуке

– Обавештење о закљученом уговору

31. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ “ДР АЛЕКСА САВИЋ” – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР У ПРОКУПЉУ – ПРВА ФАЗА – ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА

– Позив на српском и енглеском језику

– Конкурсна документација

– Питање и одговор бр. 1

– Питање и одговор бр.2

– Питање и одговор бр. 3

– Измена конкурсне документације 1

– Питање и одговор бр. 4

– Питање и одговор бр. 5

– Измена конкурсне документације 2

– Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

– Питање и одговор бр. 6

– Питање и одговор бр.7 

– Питање и одговор бр. 8

– Измена конкурсне документације 3

-Питање и одговор бр. 9

– Питање и одговор бр.10

– Примедба и одговор

– Питање и одговор 11

– Питање и одговор 12

– Питање и одговор 13

– Питање и одговор 14

– Питање и одговор 15

– Питање и одговор 16

– Питање и одговор 17

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о поднетом захтеву на српском и енглеском

– Закључак Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

– Обавештење о закљученом уговору

30. ЈАВНА НАБАВКА – ДРУГА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКТА

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештења о закљученом уговору

Партија 1

Партија 2

Партија 3

29. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Измена конкурсне документације

– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

– Одговор на питање

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

– ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА ПРОКУПЉА

– СЕДМА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПРОКУПЉЕ

28. ЈАВНА НАБАВКА – ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

-Позив 

-Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Овавештење о закљученом уговору

– ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА ПРОКУПЉА 

27. ЈАВНА НАБАВКА – ДРУГА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СЕОСКИХ УЛИЦА У НОВОЈ БОЖУРНИ И КРАК УЛИЦЕ КОСТЕ ВОЈИНОВИЋА У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора 

-Обавештење о закљученом уговору 

26. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 2019/2020. ГОДИНУ

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора 

-Обавештење о закљученом уговору

25. ЈАВНА НАБАВКА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦА И ТРОТОАРА ЗА 11 УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА, ПО ПАРТИЈАМА

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

-Одлику о додели

– Обавештење о закљученом уговору

– ШЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈН ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

24. ЈАВНА НАБАВКА – ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ИЗВОЂЕЊЕ ДОДАТНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

– Мишљење Управе за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

– Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

23. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У ФАЗИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АРМИРАНО БЕТОНСКОГ ДРУМСКОГ МОСТА ПРЕКО СТРАЖАВАЧКЕ РЕКЕ У ПРОКУПЉУ

– Позив

-Извештај о спроведеном поступку

22. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ ПОЉА УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

21. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ СМЕШТАЈА, ХРАНЕ И ПРЕВОЗА ЗА НАГРАЂЕНЕ УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Позив

– Конкурсна документација

– Измена конкурсне документације

– Питање и одговор

– Измена конкурсне документације

– Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

20. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ИЗРАДЕ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

Позив 

Конкурсна документација 

– Питање и одговор

– Питање и одговор 2

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору 

ПЕТА ИЗМЕНА ПАЛНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА 

19. ЈАВНА НАБАВКА – ДРУГА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА  РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПУТНОГ КАНАЛА ДУЖ УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

18. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛНОГ ПУТА Д. КОЊУША – Г. КОЊУША НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Позив

– Конкурсна документација

– Измена конкурсне документације

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

17. ЈАВНА НАБАВКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦЕ ПАНЕ ЂУКИЋА У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

– ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈН ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

16. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОД УЛИЦЕ СОЛУНСКЕ ДО УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ МИШИЋА

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

– ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА ПРОКУПЉА

15. ЈАВНА НАБАВКА- УРЕЂЕЊЕ ТРОТОАРА ДУЖ ДРЖАВНОГ ПУТА II Б РЕДА У ДРАГАЊИ

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

14. ЈАВНА НАБАВКА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА ЛОКАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ “ХИСАР” ЗА БУДУЋЕ КОРИСНИКЕ

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

– Одговор на питање

– Измена конкурсне документације бр.1

– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

– ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

13. ЕКСТЕРНА РЕВИЗИЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА

– Позив

– Извештај о спроведеном поступку

12.ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У ДВОРИШТУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ (НА К.П.БР. 2147 КО ПРОКУПЉЕ ГРАД) У ПРОКУПЉУ

– Позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

11. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО- ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА ЛОКАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ “ХИСАР” ЗА БУДУЋЕ КОРИСНИКЕ

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

– Одлука о обустави поступка

– Обавештење о обустави поступка

– ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉЕ

10. ЈАВНА НАБАВКА -ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК –  Набавка услуге технчки преглед пројектне документације и помоћ у припреми документације за јавну набавку за извођење радова на реконструкцији кухињског блока и котларнице у објекту ,,Радост,, у Прокупљу на катастарској парцели 2023 КО Прокупље -град

-Позив 

– Питање и одговор

– Извештај о спроведеном поступку

9. ЈАВНА НАБАВКА – ДРУГА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештења о закљученим уговорима

Партија 1

Партија 2

Партија 3

Партија 4

8. ЈАВНА НАБАВКА – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗНИХ ЗАСТОРА У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора 

– Обавештење о закљученом уговору

Партија 1

Партија 2

7. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОМОЋ У ПРИПРЕМИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КУХИЊСКОГ БЛОКА И КОТЛАРНИЦЕ У ОБЈЕКТУ “РАДОСТ”, У ПРОКУПЉУ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 2023 КО ПРОКУПЉЕ – ГРАД

– Позив

– Извештај о спроведеном поступку

– ПРАВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

6.ЈАВНА НАБАВКА – ДРУГО АЖУРИРАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКТА У ГРАДУ ПРОКУПЉУ 

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о II ажурирању листе кандидата

Обавештење о другом ажурирању листе кандидата

5. ЈАВНА НАБАВКА – ОДРЖАВАЊЕ СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ПРОКУПЉУ

– Позив

-Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

4. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

-Позив

– Конкурсна документација

– Одговор на питање

– Измена конкурсне документације

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

3. ЈАВНА НАБАВКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА ГРАДСКИХ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

-Позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

2. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Позив

– Конкурсна документација

– Питања и одговори

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА ПРОКУПЉА

1. Јавна набавка – „Друга фаза квлификационог поступка – Текуће одржавање и поправке макадамских путева и улица, путне инфраструктуре и путних објекта – Санација моста у селу Ресинац“

– Јавни позив 

-Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПРОКУПЉА

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА