Јавне набавке 2021.

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

57. ЈАВНА НАБАВКА – ПОПРАВКА СЕОСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА: ГОРЊА СТРАЖАВА, ГОРЊА ТРНАВА, ДОЊА РЕЧИЦА, БУМБУРЕК, ДОЊЕ КОРДИНЦЕ, БУЛАТОВАЦ, ГУБЕТИН 2, БАБОТИНАЦ, РЕЉИНАЦ, МАЛА ПЛАНА, КОСТЕНИЦА, НОВО СЕЛО, МИКУЛОВАЦ

– Јавни позив

-Одлука о додели уговора 

-Обавштење ододели уговора;

56. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ГРАДСКИХ УЛИЦА У ПРОКУПЉУ: ЈОВАНА ДУЧИЋА, КРАЉА МИЛАНА, СТОЈАНА НОВАКОВИЋА И ВИШЊИЧКА

– Јавни позив

– Одлука о додели уговора

-Обавештење о додели угоевора

-ДЕВЕТНАЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА;

-ОСАМНАЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ  НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА;

55. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ИЗРАДА СОФТВЕРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ

– Јавни позив

– Обавештење о закљученом уговору

54. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ ПОЉА УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ У СЕЛИМА ДОЊА КОЊУША, БАБИН ПОТОК, КОНЏЕЉ, ЂУРОВАЦ, ЗДРАВИЊЕ, ГОРЊА ТОПОНИЦА И БУЛАТОВАЦ

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

– СЕДАМНАЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

53. ЈАВНА НАБАВКА – НОВОГОДИШЊА РАСВЕТА У ПРОКУПЉУ

– Позив за подношење понуда

– Одговор на питање

Извештај о спроведеном поступку

52. ЈАВНА НАБАВКА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦЕ ДРИНСКЕ И ЗОРАНА РАДМИЛОВИЋА

– Јавни позив

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о додели уговора

51. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ МЕДИЦИНСКОГ ЦЕНТРА У ПРОКУПЉУ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ ТРАФОСТАНИЦЕ – ФАЗА II

– Јавни позив

-Одлука о додели уговора

– Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

– Нова Одлука о додели уговора

– Обавештење о додели уговора

– ШЕСНАЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

50. ЈАВНА НАБАВКА – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ МЕДИЦИНСКОГ ЦЕНТРА У ПРОКУПЉУ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ ТРАФОСТАНИЦЕ У ОКВИРУ МЕДИЦИНСКОГ ЦЕНТРА

– Јавни позив

– Захтев за заштиту права Термомонт

– Захтев за заштиту права Професионал Медик

– Одговор на захтев Термомонта

– Одговор на захтев Професионал Медика

– Одлука РК по захтеву Професионал Медик

– Одлука РК по захтеву Термомонт

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

– Нова Одлука о додели уговора

– Обавештење о додели уговора

– ПЕТНАЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

49. ЈАВНА НАБАВКА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ СЕОСКИХ УЛИЦА У ДОЊОЈ СТРАЖАВИ, НОВОМ СЕЛУ И ГУБЕТИНУ

– Јавни позив

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о додели уговора

– ЧЕТРНАЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

48. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

-Јавни позив;

– Обавештење о закљученом уговору

47.ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГЕ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2021/2022. ГОДИНИ

-Јавни позив;

– Обавештење о закљученом уговору

– ТРИНАЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

46.ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ АКАТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА 

-Јавни позив;

-Извештај о спроведеном поступку;

45.ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉЕ

-Јавни позив;

44. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА НАМЕШТАЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ КАБИНЕТА ЗА КРОЈЕЊЕ И ШИВЕЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ “15. МАЈ” У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

43. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ КАБИНЕТА ЗА КРОЈЕЊЕ И ШИВЕЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ “15. МАЈ” У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

Обавештење о закључењу уговора

42. ЈАВНА НАБАВКА – ЛОЖ УЉЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2021-2022. ГОДИНУ

– Јавни позив

– Обавештење о закљученом уговору

– ДВАНАЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

)41. ЈАВНА НАБАВКА – ИЗРАДА НОСЕЋЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОБИЛИЈАРА И САНАЦИЈА ОГРАДЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА ЗА ОБЈЕКАТ “РАДОСТ” У УЛИЦИ ЈАДРАНСКА, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 2262 КО ПРОКУПЉЕ ГРАД

– Јавни позив

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о додели уговора

– ЈЕДАНАЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

40. ЈАВНА НАБАВКА – ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

– Позив за подношење понуда

– Извештај о спроведеном поступку

39. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ

– Позив за подношење понуда

– Извештај о оцени понуда

38. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА НАМЕШТАЈА ЗА ГИМНАЗИЈУ У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

– ДЕСЕТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

37. ЈАВНА НАБАВКА – ПОПРАВКА ПЛОЧАСТОГ ПРОПУСТА У СЕЛУ ДОЊА БРЕСНИЦА И ДОЊА ТРНАВА (СЛАНИШТЕ)

– Позив за подношење понуда

– Извештај о спроведеном поступку

36. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ОПРЕМЕ И РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРИЈЕ ЗА ОБУКУ КРОЈАЧА МОДЕЛАРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ “15. МАЈ” У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Одлука о обустави 3. партије

– Обавештење о додели уговора за партије 1 и 4

– Обавештење о обустави поступка за партије 2 и 3

35. ЈАВНА НАБАВКА – СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ – УСЛУГЕ ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ

– Позив за подношење понуда

– Извештај о оцени понуда

– ДЕВЕТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– ОСМА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

34. ЈАВНА НАБАВКА – ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ И ПАРКИНГА КОД СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА К.П.1810/10 КО ПРОКУПЉЕ ГРАД

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

33. ЈАВНА НАБАВКА – ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА ЗА ДЕЦУ “СРЕЋНА ДОЛИНА” НА КП 1390/57 КО ПРОКУПЉЕ ГРАД И “ШКОЛИЦА” НА КП 1704/1 КО ПРОКУПЉЕ ГРАД

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

СЕДМА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

32. ЈАВНА НАБАВКА –  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОПРАВЦИ ПУТА У ДОЊОЈ ЈОШАНИЦИ (КО ЗДРАВИЊЕ) И ГОРЊЕМ КОРДИНЦУ

– Јавни позив

– Обавештење о закљученом уговору

31. ЈАВНА НАБАВКА – САНАЦИЈА УЛИЦЕ “МИЛОША ОБИЛИЋА”

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

– ШЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

30. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА КОНСУЛТАНСКИХ УСЛУГА ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈПП/КОНЦЕСИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ПАРКИНГ МЕСТА, ЧИСТОЋА ГРАДА, ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ И ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

– Јавни позив

– Обавештење о закљученом уговору

29.ЈАВНА НАБАВКА- НАБАВКА ОБАВЕЗНИХ УЏБЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

-Јавни позив

Обавештење о додели уговора

28. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА СЕТОВА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

-Позив за подношење понуда 

– Извештај о спроведеном поступку

-Пета измена Плана јавних набавки Градске управе Града Прокупља

27. ЈАВНА НАБАВКА – НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ “ДР АЛЕКСА САВИЋ” – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР У ПРОКУПЉУ – ДРУГА ФАЗА

– Претходно информативно обавештење

26. ЈАВНА НАБАВКА – ИЗРАДА ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И УСЛУГЕ КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ДРУГЕ ФАЗЕ РАДОВА НА ИНФРАСТРУКТУРНОМ ОПРЕМАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ “ХИСАР” У ПРОКУПЉУ

– Позив за подношење понуда

– Извештај

25. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ “ДР АЛЕКСА САВИЋ” – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР У ПРОКУПЉУ – ДРУГА ФАЗА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

– Претходно информативно обавештење

24. ЈАВНА НАБАВКА – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ПОПРАВКА ТРОТОАРА НА КП БРОЈ 1374/1 КО ПРОКУПЉЕ ГРАД УЛИЦА ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА И 3. АВГУСТ У ПРОКУПЉУ

– Позив за подношење понуда

– Извештај о спроведеном поступку

23. ЈАВНА НАБАВКА – УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ КУЛТУРНИХ ДОБАРА НА БРДУ ХИСАР РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ПУТА АЛЕКСЕ САВИЋ

– Јавни позив

– Обавештење о закљученом уговору

22. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ПАРКОВСКЕ ОПРЕМЕ И МОБИЛИЈАРА ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Обавештење о закљученом уговору

– ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

21. ЈАВНА НАБАВКА – ПОПРАВКА ТРОТОАРА НА КП БР. 1374/1 КО ПРОКУПЉЕ ГРАД УЛИЦА ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА И 3. АВГУСТ У ПРОКУПЉУ

– Позив за подношење понуда

– Извештај о спроведеном поступку

– ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

20. ЈАВНА НАБАВКА – ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

– Позив за подношење понуда

– Обавештење о обустави поступка

– Позив за подношење понуда

– Извештај о оцени понуда

19. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Обавештење о закљученом уговору

18. ЈАВНА НАБАВКА – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКЕ И УГРАДЊЕ АУТОМАТСКИХ ПАРКИНГ РАМПИ ЗА СЛУЖБЕНЕ УЛАЗЕ У БИД ЗОНЕ У ЈУГ БОГДАНОВОЈ УЛИЦИ

– Позив за подношење понуда

– Извештај о спроведеном поступку

17. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ЧИШЋЕЊА И ОДНОШЕЊА АНИМАЛНОГ ОТПАДА И САНИТАРНЕ УСЛУГЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА ПРОСТОРИЈА

– Позив за подношење понуда

– Извештај о спроведеном поступку

16. ЈАВНА НАБАВКА- НАБАВКА АУТО ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

15. ЈАВНА НАБАВКА – ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА У ПРОКУПЉУ

– Позив за подношење понуда

– Извештај о спроведеном поступку

14. ЈАВНА НАБАВКА – МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Позив за подношење понуда

– Извештај о спроведеном поступку

– Измена извештаја о спроведеном поступку

13. ЈАВНА НАБАВКА – УГРАДЊА АУТОМАТСКИХ ПАРКИНГ РАМПИ ЗА СЛУЖБЕНЕ УЛАЗЕ У БИД ЗОНЕ У УЛИЦИ ЈУГ БОГДАНОВОЈ У ПРОКУПЉУ

– Позив за подношење понуда

– Питање и одговор

– Извештај о спроведеном поступку

– Измена извештаја о спроведеном поступку

12. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

11. ЈАВНА НАБАВКА – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ УЛИЦА МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА, КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА И НАСИПАЊЕ ПУТЕВА

-Позив за подношење понуде;

– Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о додели уговора закључених на основу оквирног споразума – система динамичке набавке

– Обавештење о додели уговора закљученог на основу оквирног споразума 2

– Обавештење о уговорима закљученим на основу Оквирног споразума за II квартал 2021. године

– Обавештење о уговорима закљученим на основу Оквирног споразума за III квартал 2021. године

– ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

10. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Позив за подношење понуде;

– Обавештење о додели уговора

9.ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020 ГОДИНУ 

– Позив за подношење понуде;

-Извештај о спроведеном поступку;

8. ЈАВНА НАБАВКА –  НАБАВКА УСЛУГЕ КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА -АДАПТАЦИЈА ТОАЛЕТА И УКИДАЊЕ ПРЕПРЕКА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

-Позив за подношење понуде;

-Извештај о спроведеном поступку;

7. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА И МОНТАЖА ПАРКОВСКОГ МОБИЛИЈАРА, КЛУПЕ И КАНТЕ 

-Позив за подношење понуде;

-Извештај о спроведеном поступку набавке;

6.ЈАВНА НАБАВКА – ПОСТУПАК ИЗБОРА КОНЦЕСИОНАРА-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА КОМЕ СЕ ПОВЕРАВА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ-ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ПО МОДЕЛУ ЈАВНО – ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ

-Позив за подношење понуде;

– Захтев за заштиту права

– Обавештење о поднетом захтеву

– Одговор на захтев

– Решење Републичке комисије

-Исправка – Обавештење о додатним исправкама и изменама јавног позива

-Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

– Нова Одлука о додели уговора

-Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

– Обавештење о додели уговора

5. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА  СНИМАЊA И ЕМИТОВАЊA СКУПШТИНСКОГ ЗАСЕДАЊА

-Позив за подношење понуда;

– Извештај о спроведеном поступку

4.ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА БИД ЗОНЕ У УЛИЦИ ЈУГ БОГДАНОВОЈ 

-Позив за подношење понуде;

-Извештај о спроведеном поступку набавке;

3. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 2021.

-Позив за подношење понуде;

– Обавештење о додели уговора

2.ЈАВНА НАБАВКАНАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

-Позив за подношење понуде;

– Обавештење о додели уговора

1. ЈАВНА НАБАВКА – ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

– Позив за подношење понуда;

-Извештај о спроведеном поступку;

– Позив за подношење понуда

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2021. ГОДИНУ;