Службени лист Града Прокупља 2020.

– Службени лист Града Прокупља бр. 1/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.2/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.3/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр. 4/2020.

– Службени лист Града Прокупље бр. 5/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.6/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.7/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.8/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.9/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.10/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.11/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.12/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.13/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.14/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.15/2020.

-Службени лист Града Прокупља бр. 16/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.17/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.18/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.19/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.20/2020.

 Службени лист Града Прокупља бр.21/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.22/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.23/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.24/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.25/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.26/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.27/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.28/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.29/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.30/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.31/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.32/2020.

– Службени лист града Прокупља бр.33/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.34/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.35/2020.

Службени лист Града Прокупља бр.36/2020.

– Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2020. годину

– Државно земљиште 2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.37/2020.

 Службени лист Града Прокупља бр.38/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.39/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.40/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.41/2020.

 Службени лист Града Прокупља бр.42/2020.

 Службени лист Града Прокупља бр.43/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.44/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.45/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.46/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.47/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.48/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.49/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.50/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.51/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.52/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.53/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.54/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.55/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.56/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.57/2020. 

– Службени лист Града Прокупља бр.58/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.59/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.60/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.61/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.62/2020.

– Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

– Службени лист Града Прокупља бр.63/2020.

– Службени лист Града Прокупља бр.64/2020.