Јавно предузеће за урбанизам и уређење општине Прокупље

2019.

15. ЈАВНА НАБАВКА 1.1.5/2019 – НАБАВКА КАМИОНА И НИСКОПОДНЕ ПРИКОЛИЦЕ НА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

– Одговор на питање

– Измена конкурсне документације

– Одговор на питање

– Одговор на питање

– Одговор на питање

– Конкурсна документација

– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

– Одговор на питање

– Одговор на питање

– Одговор на питање

– Одлука о додели уговора

– Одлука о обустави поступка јавне набавке велике вредности

– Обавештење о обустави поступка

– Обавештење о закљученом уговору

14. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН БР.1.1.1/2019. ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ГОРИВА

13. 2016 ЈН ЈП ЗА УРБАНИЗАМ

Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности

 

12. ЈАВНА НАБАВКА “ Радови на ургентним санацијама“

Јавни позив 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о закљученом уговору – партија 1

Одлука о закљученом уговору – партија 2

 

11. ЈАВНА НАБАВКА  „Ургентне  интервенције, одрони, елементарне непогоде, налози испекције – ажурирање листе кандидата“

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о искључивању кандидата

Одлука о признавању квалификација

Обавештење о признавању квалификација

длука о признавању квалификација

 

10. ЈАВНА НАБАВКА „ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА СА МАКАДАМОМ“

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о признавању квалификација

Обавештење о признавању квалификација

Обавештење у ажурирању листе

Обавештење о закљученом уговору

 

9. ЈАВНА НАБАВКА „ОДРЖАВАЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ПРОПУСТИ, ШАХТЕ, БАНКИНЕ, ЧИШЋЕЊЕ ШИБЉА И  КОШЕЊЕ ТРАВЕ

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о искључивању кандидата

Одлука о признавању квалификација

Обавештење о признавању квалификација

 

8. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА УРБАНИЗАМ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ОБРАСЦИ УЗ ПРАВИЛНИК

 

7. Јавна набавка „Радови на зимском одржавању локалних путева на територији Општине Прокупље за сезону 2015/2016“.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију I

Обавештење о закљученом уговору за партију II

Обавештење о закљученом уговору за партију III

Обавештење о закљученом уговору за партију IV

 

6. Јавни позив и конкурсну документацију за ЈН бр. 1-У/МВ-15 Одржавање уличне расвете на територији општине Прокупље

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

5. Јавни позив и конкурсна документација за ЈН бр.8-Р/ОП-15 Зимско одржавање

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

4. Јавни позив и конкурсну документацију за ЈН бр. 8-Р/МВ-15 Радови на реконструкцији коловоза дела локалног пута Л=13 у селу Горња Топоница.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 

3. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности РАДОВИ НА САНАЦИЈИ СЕГМЕНТНОГЈАРКА ЗА ОДВОД АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

Обавештење о ажурирању листе у првој фази квалификационог поступка

 

2. Јавно предузеће за урбанизам и уређење општине Прокупље

Радови на одржавању улица и путева са макадамом за партију 2

Радови на одржавању улица и путева са макадамом за партију 5

 

1. Јавни позив и конкурсна документација за ЈН бр.13-Р/КП-А-15 Радови на одржавању путне инфраструктуре

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Величина слова: