Службени лист Града Прокупља 2019.


Службени лист Града Прокупља бр.1/2019.

Службени лист Град Прокупље бр.2/2019.

Службени лист Град Прокупље бр.3/2019

Службени лист Града Прокупља бр.4/2019.

Службени лист Града Прокупља бр.5/2019.

Службени лист Града Прокупља бр.6/2019.

Службени лист Града Прокупља бр.7/2019.

Службени лист Града Прокупља бр.8/2019

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини града Прокупља за 2019 годину

Службени лист Града Прокупља бр.9/2019.

Службени лист Града Прокупља бр.10/2019.

Службени лист Града Прокупља бр.11/2019.

Службени лист Града Прокупља бр.12/2019.

Службени лист Града Прокупља бр.13/2019.

Службени лист Града Прокупља бр.14/2019.

Службени лист Града Прокупља бр.15/2019.

Службени лист Града Прокупља бр.16/2019.

Службени лист Града Прокупља бр.17/2019.

Службени лист Града Прокупља бр.18/2019.

Одлука о деоби земљишта (прилог 1)

Одлука о деоби земљишта (прилог 2)

-Службени лист Града Прокупља бр.19/2019

– Службени лист Града Прокупља бр.20/2019.

– Службени лист Града Прокупља бр.21/2019.

– Службени лист Града Прокупља бр.22/2019.

– Службени лист Града Прокупља бр.23/2019.

-Службени лист Града Прокупља бр.24/2019.

– Службени лист Града Прокупља бр.25/2019.

– Службени лист Града Прокупља бр.26/2019.

Величина слова: