Планирање и изградња
Плански документи


1. Просторни план Општине Прокупље

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 44/11; 06-9/2011-02 од14.3.2011. године одлука УС)

Текстуални део можете преузети овде (.pdf),
Графички део можете преузети овде(.pdf).

– Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину

Текст извештаја можете преузети овде (.pdf).

2. План генералне регулације Прокупља

(„Службени лист Општине Прокупље“ бр. 3 од 26.03.2014. године; број 06-11/2014-02 одлука УС)

Текстуални део можете преузети овде (.pdf),
Графички део можете преузети овде (први део) (.pdf) и овде (други део) (.pdf).

– Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину

Текст извештаја можете преузети овде (.pdf).

3. План детаљне регулације неформалног ромског насеља „Мала Губа“ у Прокупљу 

(„Службени лист Општине Прокупље“  бр.13 од 09.10.2013. године ; 06-44/2013-02 од  08.10.2013. године одлука УС)

Текстуални део можете преузети овде (.pdf),
Графички део можете преузети овде(.pdf).

– Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације неформалног ромског насеља „Мала Губа“ у Прокупљу

Текст извештаја можете преузети овде (.pdf).

4. План детаљне регулације градско гробље- ново у Прокупљу

(„Службени лист Општине Прокупље“ број 1 од 14.03.2011. године; бр.  06-9/2011-02 одлука УС)

Текстуални део можете преузети овде (.pdf),
Графички део можете преузети овде (.pdf).

5. План детаљне регулације „црква Св. Ђорђа“ у Прокупљу

(„Службени лист Општине Прокупље број 1 од 14.3.2011. године“; бр.  06-9/2011-02 одлука УС)

Текстуални део можете преузети овде (.pdf),
Графички део можете преузети овде (.pdf).

6. План детаљне регулације обилазнице Прокупља

(„Службени лист Општине Прокупље број 1 од 14.3.2011. године“, бр.  06-9/2011-02 одлука УС)

 

7. ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА  АУТО – ПУТА Е – 80 ДЕОНИЦА НИШ -МЕРДАРЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО -ПУТА Е-80 ДЕОНИЦА НИШ – МЕРДАРЕ

Текст огласа преузети овде