Високо образовање


ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија у Прокупљу остварује васпитно-образовну и истраживачку делатност у оквиру Основних струковних студија на следећим АКРЕДИТОВАНИМ студијским програмима:

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО;
РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО;
ЗАШТИТА БИЉА;
СТОЧАРСТВО и
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА.

Контакт телефони:
Централа: 027/324-311
Директор: 027/ 329-158 ; 064/870-25-00

Студентска служба: 027/324-878
Студентска организација: 027/ 333-585
Завод за пољопривреду: 027/321-161

email: vpps@beotel.yu
poljzavodpk@beotel.yu

сајт: www.vpps.edu.rs