Високо образовање


ТОПЛИЧКА АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Адреса: Ћирила и Методија бр. 1, 18400 Прокупље
Телефон: +381 27 324 311

web: https://toplicka.edu.rs/

E-mail: info@toplicka.edu.rs

Студенстка служба: 027/324-311 локал 107

studentskasluzba@toplicka.edu.rs

  • ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕХРАМБЕНЕ СТУДИЈЕ ПРОКУПЉЕ

АКРЕДИТОВАНИ студијски програми:

Основне струковне студије:

 • Воћарство и виноградарство
 • Ратарство и повртарство
 • Заштита биља
 • Сточарство
 • Прехрамбена технологија
 • Прехрамбена технологија – модул дуалног модела образовања
 • Гастрономија – у поступку акредитације
 • Биотехнологија – у поступку акредитације

Мастер струковне студије:

 • Биотехнологија
 • модул Биљна производња
 • модул Сточарска производња
 • модул Фитомедицина
 • модул  Прехрамбена технологија

Контакт телефони:
Централа: 027/324-311

Адреса: Ћирила и Методија бр. 1, 18400 Прокупље

e-mail: vpps@beotel.rs

web: www.vpps.edu.rs

Студентска служба: 027/324-878

e-mail: vpps.prokuplje@gmail.com
Студентска организација: 027/ 333-585
Завод за пољопривреду: 027/321-161

 • ОДСЕК ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ БЛАЦЕ

Основне струковне студије:

 • Рачунарство и информатика
 • Финансије и рачуноводство
 • Порези и царина
 • Пословна економија
 • Туризам
 • Туризам – модул дуалног модела образовања

Специјалистичке струковне студије:

 • Примењене информационе технологије
 • Савремено управљање корпорацијама
 • Управљање јавним финансијама

Мастер струковне студије:

 • Управљање пословањем

КОНТАКТ ПОДАЦИ:

Телефон: 027/371-377

e-mail: info@vpskp.edu.rs

web: https://vpsblace.edu.rs/

Адреса: Краља Петра I бр.1, 18420 Блаце

osnovnestudije@vpsblace.edu.rs

specijalistickestudije@vpsblace.edu.rs

masterstudije@vpsblace.edu.rs

 • ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКЕ СТУДИЈЕ ПРОКУПЉЕ

Основне струковне студије:

Струковна  медицинска сестра

Струковни физиотерапеут – у поступку акредитације

www.pkmedicinska.edu.rs

e-mail: uzrnis@gmail.com

Адреса: Ћирила и Методија бр. 1, 18400 Прокупље
Телефон: +381 27 324 311

web: https://toplicka.edu.rs/

E-mail: info@toplicka.edu.rs

Студенстка служба: 027/324-311 локал 107

studentskasluzba@toplicka.edu.rs