Културно образовни центар


Културно образовни центар “Топлица”

Културно образовни центар “Топлица” у Прокупљу основан је 1960. године од стране Скупштине општине Прокупље и једна је од најстаријих културно-образовних установа на нивоу целе Србије.

Као установа у области неформалног образовања одраслих бави се стручним оспособљавањем за разна занимањазанимања личних услуга, услугасервисирањакурсева страних језика и рачунара.

Културно образовни центар као установа са дугогодишњим искуствомсвој рад базира на праћењу савремених иновација у областима неформалног образовања и стручног оспособљавања. Временом се све више указује потреба у друштву за преквалификацијом и доквалификцијом, зато ће установа пратити и прилагођавати своје програме за све оне који буду желели промену свог занимања и стицање нових квалификација. Након завршетка обуке и полагања испита издаје се Сертификат о стручној оспособљености за рад на одређеним пословима, као и за стечени ниво знања страног језика и рада на рачунару у одређеним програмима.

Сертификати које издаје Културно образовни центар су међународно признати.

Културно образовни центар има пословну сарадњу од 2002. године са Високом пословном школом струковних студија из Крушевца за звања струковни менаџер и струковни економиста, а од 2014. године и са Високом школом струковних студија из Београда за Економију и управу, као и Средњом пословном менаџерском школом из Крушевца са могућношћу преквалификације, доквалификације и ванредног школовања за смерове: Економски техничар, Финансијски техничар и Царински техничар.

Установа је цене школарина прилагодила животном стандарду и омогућила плаћање у више месечних рата.

Поред програма за образовање одраслих  установа има разноврстан програм за децу и омладину – школу: енглеског језика, младих рецитатора, цртања и сликања, глуме, манекена и балета.

Сви заинтересовани се могу информисати путем телефона 027/321-113, посетити наш сајт www.koctoplica.com, путем друштвене мреже facebook или доласком у просторије Културно образовни центар ул. Кнез Михајлова 55.

е-mail  Културно образовног центра “Топлица” је: koctoplicapk@gmail.com