Саобраћајна инспекција


 

– ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ, ПУТЕВЕ И ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ ЗА 2023. год.

 – ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ, ПУТЕВЕ И ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

2021.

-ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ, ПУТЕВЕ И ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ ЗА 2021. год. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

-ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ, ПУТЕВЕ И ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ ЗА 2020. год. 

-ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ, ПУТЕВЕ И ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ ЗА 2019.

год.

 КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Контролна листа број 1 –АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА;

 –Контролна листа број 2- ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ПУТЕВА;

– Контролна листа број 3 –ЈАВНИ ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА (Градски и приградски превоз);

-Контролна листа број 4 – ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА.