Подршка инвестиционим улагањима


Приоритетни сектори за инвестирање у Општини Прокупље

Инвестиције имају велику улогу и значај за целокупну привреду односно социјално – економски положај грађана. Општина Прокупље је препознала снажни импулс заинтересованих инвеститора и може стати у ред општина које су привукле инвестиционе гиганте. Заинтересованим странама отворена је могућност инвестиционих улагања у следећим областима:

 • пољопривредно-прехрамбена производња
 • текстилна производња
 • металска производња
 • дрвно-прерађивачка производња.

Локална институционална подршка

 • Општински услужни центар који обезбеђује све услуге на једном месту за корисника
 • Ефикасна администрација у смислу брже регистрације предузећа, скраћивање и поједностављивање процедура за издавање дозвола
 • Могућност уступања грађевинског земљишта под најповољнијим условима у склду са законским прописима
 • Инфраструктурно и комунално опремање земљишта у складу са потребама потенцијалних инвеститора
 • Олакшице или ослобађање од накнада за уређење градског грађевинског земљишта, као и доприноса и накнада за услуге у поступку изградње и добијања неопходних дозвола
 • Олакшице или ослобађање од других локалних комуналних и административних такси

Подршка Владе Републике Србије

Влада Републике Србије нуди широк спектар услуга, укључујући финансијску подршку директним улагањима и промоцији извоза, као и подршку имплементацији пројеката који за циљ имају унапређење конкурентности, регионалног развоја и угледа Србије. Од 2000. године, Србија је привукла више од 26 милијарди евра страних инвестиција и повратила своју позицију као водећа инвестициона дестинација у свету.

Као најзначније предности и разлози пословања у Србији можемо навести:

 • Бесцарински извоз на тржиште од више од 1 милијарде људи које укључује Европску унију, Руску федерацију, САД, Казахстан, Турску, југоисточну Европу, чланове Споразума о слободној трговини и Белорусију
 • Споразум о слободној трговини са Русијом
 • Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција која обухвата финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине. Финансијска подршка у директној је вези са степеном развијености локалне самоуправе на чијој се територији врши улагање, вредношћу инвестиционог улагања и бројем новоотворених радних места. Врста подсицаја који се могу доделити:
 1. Подстицаји за оправдане трошкове бруто зарада за нова радна места
 2. Подстицаји за оправдане трошкове улагања у основна средства
 3. Додатни подстицаји за радно интензивне пројекте – додатни износ бесповратних средстава у складу са повећањем броја нових радних места
 • Субвенције Националне службе за запошљавање
 • Високо конкурентне пореске стопе (порез на добит је међу најнижим у Европи, док је порез на додату вредност међу најконкурентнијим у централној и источној Европи)
 • Ниски оперативни трошкови пословања

Пореске олакшице у складу са резултатима пословања.