ЈКП HAMMEUM


16. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

15. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

14. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 

13. ЈАВНА НАБАВКА – Набавка бунарске пумпе

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

12. ЈАВНА НАБАВКА – Набавка услуге анализе квалитета пијаћих и отпадних вода

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

11. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА горива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

10. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

9. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖАВАЊУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ПАРТИЈЕ 4 И 6

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

8. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА: ЦЕВИ И АРМАТУРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

7. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДЕЛА ВОДОВОДНЕ  МРЕЖЕ У ПАСЈАЧКОЈ УЛИЦЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

6. ЈАВНА НАБАВКА – ИЗРАДА РЕЗЕРВОАРА СА ЗАТВАРАЧНИЦОМ У ЖИТНОМ ПОТОКУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

5. JAВНА НАБАВКА – НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ДЕЛА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У    ЖИТНОМ ПОТОКУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

4. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА ГУМА ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

3. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  I

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  II

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

2. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈКП “HAMMEUM”

Обавештење o oбустави поступка јавне набавке

 

1. ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  НАБАВКА УСЛУГА АНАЛИЗE КВАЛИТЕТА ПИЈАЋЕ И ОТПАДНИХ ВОДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора