Зашто Прокупље?


Географски положај

Град Прокупље, седиште Топличког Управног округа, се налази на југу Србије, у области централног Балкана. Простире се на површини од 759 км2 са укупним бројем становника од 44.419. према попису из 2011. године.

 

 

Саобраћајна инфраструктура

Развијен друмски саобраћај:

 • магистрални пут Ниш – Приштина М-25
 • железничка пруга II реда Ниш – Дољевац – Прокупље – Куршумлија – Приштина

Удаљеност од главних саобраћајница:

 • Коридор 10 – 20 km
 • Међународни аеродром Цар Консантин у Нишу – 25 km
 • Међународни аеродром у  Приштини – 105 km

Природни ресурси

 • Плодно тле – 60% укупне површине чини пољопривредно земљиште, док шуме заузимају око 35%
 • Идеална надморска висина
 • Рудно богаство – резерве неметала и минерала
 • Богат водни потенцијал – мноштво термалних и минералних извора, вештачке бране са одређеним капацитетом воде (брана Бресница, брана на Растовничкој реци и бунари на локацији званој Хисар)
 • Долинске равнице и брдовито залеђе са многобројним могућностима експлоатације
 • Обновљиви извори енергије