Јавно партнерство - Општина Прокупље

Јавно партнерство


БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР

 

„Бизнис инкубатор центар ДОО. Прокупље“(БИЦ) званично је почео са радом средином јуна 2007 године.
Прокупачки БИЦ је један од четири оваква центра која тренутно постоје у Србији.
Мисија Бизнис инкубатора је промоција предузетништва у општини Прокупље кроз свеобухватну подршку малим и средњим предузећима у раним фазама њиховог развоја.
Циљеви БИЦ у Прокупљу су интензивирање привредних активности кроз активно учешће у локалном економском развоју, промоција локалног предузетништва и помоћ у развоју нових предузећа, отварање нових радних места, смањење времена потребног за оснивање и раст предузећа и смањење трошкова тог процеса.

ЗОНА УНАПРЕЂЕНОГ ПОСЛОВАЊА

Зона Унапређеног Пословања (ЗУП) представља одрживо јавно-приватно партнерство које спроводи активности намењене за стабилизацију и побољшање географски дефинисаних комерцијалних делова града.
ЗУП представља партнерство између власника објеката, трговаца, и општине, који раде заједно у унапређењу пословних и животних услова у том делу града.
Циљ ЗУП-а је да се унапреди пословна клима и економска виталност централних делова града бавећи се са четири кључне области:
– Капитална побољшања

– Пружање услуга
– Лобирање
– Промотивне активности

Величина слова: