Лице за заштиту података о личности:

 

Анђелка  Алексић

конакт телефон:  027/324 – 040, локала 106, 0601407466

e-mail andjelka.aleks77@gmail.com

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ