Грађевинска инспекција


 

– ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2023. ГОДИНУ

– ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

– ГОДИШЊИ ПЛАН  ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2020. ГОДИНУ.

КОНТРОЛНА ЛИСТА : 00001, Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова;

 – КОНТРОЛНА ЛИСТА: 00002, За редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи;

 – КОНТРОЛНА ЛИСТА: 00003, За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља;

 – КОНТРОЛНА ЛИСТА 00004, За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта;

– КОНТРОЛНА ЛИСТА 00005, За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта;

1.ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

2. КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ 

– КОНТРОЛНА ЛИСТА: 00001 Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова;

 -КОНТРОЛНА ЛИСТА: 00002 За редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи;

-КОНТРОЛНА ЛИСТА:00003 За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља;

-КОНТРОЛНА ЛИСТА:00004 За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта;

-КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ:00005 За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта;

3. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2018.ГОДИНУ