Јавне набавке 2022.

20. ЈАВНА НАБАВКА – НАГРАДНО ЛЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Обавештење о закљученом уговору

– ПЕТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

19. ЈАВНА НАБАВКА -ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ

-Јавни позив;

– ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

18. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

– Одлука о додели уговора

17. јАВНА НАБАВКА – НАСИПАЊЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 4347 КО ПРОКУПЉЕ ГРАД

– Јавни позив

– Извештај о спроведеном поступку

16. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА АУТО ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Обавештење о закљученом уговору

15. ЈАВНА НАБАВКА – ПОПРАВКА ОШТЕЋЕНИХ ПАРКИН РАМПИ У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ У ПРОКУПЉУ

Јавни позив

– Извештај о спроведеном поступку

14. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ПРОЈЕКТОРА

– Јавни позив

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о додели уговора

13. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ПРОМО МАТЕРИЈАЛА

– Јавни позив

– Обавештење о додели уговора

– Одлука о додели уговора

12. ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ ПУТА У СЕЛИМА НА ТЕРТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА: Г. БРЕСНИЦА, Д. БРЕСНИЦА, ВЕЛИКА ПЛАНА, БУМБУРЕК, Д. ТРНАВА, НОВО СЕЛО, Г. ДРАГАЊА, ВОДИЦЕ, БЕРИШАНЕ.

-Јавни позив,

– Обавештење о додели уговора

ИЗМЕЊЕНА ВЕРЗИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ИЗМЕНА ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

11. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

– Јавни позив;

-Обавештење о додели уговора;

-Обавештење о измени уговора;

 

ДРУГА ИЗМЕНА ПАЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

10. ЈАВНА НАБАВКА -НАБАВКА РАДОВА ПОПРАВКА ПЛОЧАСТОГ ПРОПУСТА У СЕЛУ РЕСИНАЦ  

-Јавни позив;

– Извештај о спроведеном поступку;

9.ЈАВНА НАБАВКА – НАВАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

-Јавни позив;

– Обавештење о додели уговора;

8. ЈАВНА НАБАВКА – ИЗГРАДЊА И ОСВЕТЉЕЊЕ ИГРАЛИШТА ЗА ДЕЦУ 

-Јавни позив; 

– Обавештење о додели уговора

– Одлука о додели уговора

– Одлука о додели уговора

7.ЈАВНА НАБАВКА – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

-Јавни позив;

– Извештај о спроведеном поступку

6.ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

-Јавни позив;

-Извештај о спроведеном поступку;

5.ЈАВНА НАБАВКА -НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПАКЕТА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

-Јавни позив;

– Обавештење о закљученом уговору

4.ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ОДРЖАВАЊА СЕМАФОРА У ГРАДУ

-Јавни позив;

-Извештај о спроведеном поступку;

-ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

3.ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГЕ СНИМАЊЕ И ЕМИТОВАЊЕ СКУПШТИНСКИХ ЗАСЕДАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ

-Јавни позив;

2. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

– Обавештење о закљученом уговору

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

1. ЈАВНА НАБАВКА -„ИЗНАЈМЉИВАЊЕ БИНЕ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ ЗА ДОЧЕК СРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ (13.01. 2022)”

-Јавни позив;

-Извештај о стручној оцени понуде;