Јавна предузећа


ЈКП Hammeum

XXI Српске дивизије 19, Прокупље
телефон/факс: 027 322 673, 027 322 856
телефон 027 321 788
e-mail vodovodpk@mts.rs

 

Јавно предузеће за урбанизам и уређење

Ратка Павловића 2, Прокупље
телефон/факс: 027 321 250, 027 324 852
е-mail: jpur.pk@gmail.com

 

Спортски центар Прокупље

Змај Јовина бб, Прокупље
факс/телефон: 027 329 919

факс/телефон: 027 329 901

e-mail: tscpk@beotel.net