Јавна предузећа


ЈКП Градски водовод

ул. Браће Стојановића 14, Прокупље
телефон 027 321 788
e-mail jkpvodovodpk@gmail.com

web: https://gradskivodovodpk.rs/

Јавно предузеће за урбанизам и уређење

ул. Ратка Павловића 2, Прокупље
телефон/факс: 027 321 250, 027 324 852
е-mail: jpur.pk@gmail.com