Слободне локације


Општина Прокупље располаже са неколико локација за нове инвестиције док у делу старе индустријске зоне која се простире на око 60ха постоји 50.000 м2 слободног простора у приватном или државном власништву. Ови постојећи капацитети су са комплетном инфраструктуром (струја, вода и канализација, телефон, интернет конекција,доступност оптике и друго).

Све детаљније информације можете преузети из базе локација.

berilje       brownfield%201       brownfield%202

База слободних локација (.xls)