Основне школе


 

Основна школа „ Никодије Стојановић Татко“

Основна школа је 15. јуна 1956. године добила име народног хероја Никодија Стојановића Татка. Често је стари Прокупчани зову и ,, Стара гимназија“.

Школа је основана 21. маја 1952. године Одлуком Савета за просвету и културу народног одбора градске скупштине. У новој школској згради школа ради од 1955. године.  Школа је 08. августа 1997. године проглашена за културно-историјски споменик, а данас са поносним епитетом „Стара дама“ креће у освајање знања са довољно искуства и мудрости.

Школи припадају истурена одељења у: Доњој Речици , Булатовцу, Рељинцу и Баботинцу

Ратка Павловића 43, Прокупље

Контакт телефон:027 321 698,324 960

Email: nstatko@open.telekom.rs

Сајт: www.nstatko.edu.rs

 

 Основна школа „Ратко Павловић Ћићко“

 Данашње име школа је добила школске 1956/57.год. по револуционару Ратку Павловићу Ћићку.

По завршетку другог светског рата једна од главних просветних делатности било је отварање и установљавање већег броја основних школа и обавезно похађање истих. Развитак школства у Топлици довео је до толиког повећања броја ученика да је Савет за просвету и културу ГНО одлучио 1952.год. да формира Прву и Другу осмогодишњу школу. Прва осмогодишња школа радила је у три смене у просторијама Гимназије. Школска година је почела 08.септембра 1952.год. и у школи је било 21 одељење и 794 ученика. У састав ових одељења била су укључена и сва деца од 7-14 година из Доње Трнаве, Водица, Ћуковца, Стражаве и Бабиног Потока.. Децембра 1963.год. школа је пресељена у нову зграду у којој се и данас налази. Основна школа “Ратко Павловић Ћићко” данас је једна од четири основне школе у Прокупљу. Зграда матичне школе налази се у ужем центру града, на територији месне заједнице “Татко”, а школи припадају и три издвојена одељења у селима Доња Трнава, Бериље и Ћуковац. Локација школе и близина аутобуске станице чине је приступачном и ученицима и наставницима из града и околине.

Милоша Обилића 19, Прокупље

Контакт телефон: 027 328 256,329 507,329 607

Email: oscickopk@gmail.com

Сајт: www.osrpc.edu.rs

Основна школа „Милић Ракић Мирко“

Најмлађа школа у нашем граду, основана је 1985.године  и налази се самом центру града.  Настава се изводи у одељенским учионицама са изузетком кабинета за енглески језик и информатику и фискултурне сале.Мали број преданих наставника упућен је на све ученике тако да је њихов контакт ближи  и топлији.Школа носи назив народног хероја Милић Ракић Мирка.

Школа има истурена одељења у Петровцу, Бајчинцу, Микуловцу, Балиновцу и Доњем Кординцу.

 

Ратка Павловића 150, Прокупље

Контакт телефон:027 324 168,329 501,329 601

Email: osmirko@ptt.rs

Сајт: www.osmirko.edu.rs

Основна школа „ 9. Октобар“

Основна школа “9.октобар” у Прокупљу постоји од 28.јуна1963. године.  Зграда у којој се одвија настава у матичној школи изграђена је 1937. године  .  Школа поседује

две зграде у матичној школи, док се настава  од  првог  до  четвртог  разреда  изводи  и  у  два  подручна одељења Бабином Потоку и Доњој Стражави.

Основна школа “9.октобар” обележила је 50 година постојања 28. јуна 2013. године.

Школа има комплетно опремљен дигитални кабинет.

Змај Јовина 1, Прокупље

Контакт телефон:027 331 043

Email: os9oktobar@mts.rs

Сајт: www.os9oktobar.rs

Основна школа „Вук Караџић“ Житни Поток

 

Основна школа „Вук Караџић“  има седиште у Житном Потоку, као и истурена одељења у Злати и Бублици.Носи име по реформатору српског језика, сакупљачу народних умотворина и писцу првог речника српског језика, Вуку Караџићу.Школа је почела са радом 1889. године.  Школа поседује и дом ученика, који је крајем 2015. и почетком 2016. године уписан у Мрежу основних школа на територији општине Прокупље.

Житни Поток бб,  Прокупље

Контакт телефон:027 364 131

Email: vukkaradziczitnipotok@gmail.com

Сајт: www.vukkaradziczitnipotok.rs

 

Основна школа „Светислав Мирковић Ненад“ у Малој Плани

Основна школа „Светислав Мирковић Ненад“ има седиште у Малој Плани, као и тренутно отворена истурена одељења у Великој Плани, Белољину, Конџељу, Бресничићу, Доњој Бресници,  Ресинцу, Доњој Коњуши, Губетину, Товрљану и  Доњој Топоници.

Мала Плана бб,  Прокупље

Контакт телефон:027 343 522, 343 988

Email :smnenad@mts.rs

Основна школа „Свети Сава“

Школа носи име првог српског просветитеља Растка Немањића, Светог Саве.Основна делатност школе је образовање деце са сметњама у развоју.

Милоша Црњанског бб,  Прокупље

Контакт телефон:027 321 988

Email : ossvetisavapk@mts,rs

Основна музичка школа „Корнелије Станковић“

Иако спада у мале школе, музика која из ње излази надалеко се чује, тако да се школа може похвалити интернационалним наградама са пијанистичких  такмичења у Француској, Италији, Русији, републици Српској, као и многобројним такмичењима у земљи.

Школа за основно музичко образовање и васпитање „Корнелије Станковић“ у Прокупљу почела је са радом септембра 1980. године, оснивањем Школе за основно музичко образовање при Радничком Универзитету „Тихомир Станковић“ у Прокупљу.Школа данас има и  истурена одељења  у Куршумлији, Блацу и Житорађи.

Василија Ђуровића Жарког 1,  Прокупље

Контакт телефон:027 328 334,322 636

Email : muzickapro@gmail.com

Сајт:stankovic.edu.rs

Основна школа за образовање одраслих

 Основна школа за образовање одраслих у Прокупљу основана је 1967. године  при Радничком универзитету  „ Тихомир Станковић“ У Прокупљу .Школа постаје самостална 2008.године. Основна делатност школе је образовање одраслих.

Кнез Михаилова 55,  Прокупље

Контакт телефон:027 323 573

Email : osksp@mts.rs