Бирачки списак - Општина Прокупље

Подаци из бирачког списка су доступни на сајту државне управе на следећем линку: https://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal.

Уколико сте на основу увида у јединствени бирачки списак установили да нисте уписани у јединствени бирачки списак поднесите захтев за упис. Податке о бирачу: ЈМБГ, Презиме, Име родитеља, Име, Дан, месец и годину рођења, Место рођења, Пребивалиште – место, Улицу и број, Боравиште – место, Улицу и број, Број личне карте – МУП, Е-адресу пошаљите електронском поштом на адресу marija.savic@prokuplje.org.rs и vladimir.postic@prokuplje.org.rs или попуните доле наведену форму:

 

Величина слова: