ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

– Јавни позив

-З А Х Т Е В за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром, на територији града Београда за 2025. годину

З А Х Т Е В за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства, на територији града Прокупља за 2025. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  ПРОКУПЉА  ЗА 2025. ГОДИНУ

– Јавни позив

-З А Х Т Е В за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији Града Прокупља за 2025. годину

– ОГЛАС – Основни суд у Прокупљу Р2. бр. 6/24

– ОГЛАС – Основни суд у Прокупљу Р2. бр. 5/24

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2025. ГОДИНУ, КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА

-Јавни позив

-Припадајући обрсци

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2024. ГОДИНИ 

-Јавни позив

-Припадајући обрасци

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ПЛАКЕТА И ПОХВАЛНИЦА СВЕТОГ ПРОКОПИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ 

-Позив

ЈАВНИ KОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ

– Јавни позив (са припадајућим обрасцима)

– Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката

ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Прокупља, јавним надметањем 

– Јавни оглас

 ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. ГОДИНУ

-Закључак о упућивању на јавну расправу Нацрта Одлуке о измени Одлуке о буџету града Прокупља за 2024. годину

-Нацрт Одлуке о измени Одлуке о буџету града Прокупља

ЈАВНИ ОГЛАС ради давања у закуп пословног простора у јавној својини Града Прокупља, путем јавног надметања (04.04.2024.)

– Јавни оглас

 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. годину

-Јавни позив;

– Припадајући обрасци;

Ранг листа програма/пројеката удружења грађана поднетих на Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката удружења грађана у 2024. години

– Одлука о избору пројеката невладиних организација и удружења грађана у Граду Прокупљу и расподели средстава

ИЗМЕНА И ДОПУНА ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ГРАДСКИ ВОДОВОД” ПРОКУПЉЕ (14.03.2024.)

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ КОЈЕ СУ КОНКУРИСАЛЕ У ОКВИРУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА

-Обавештење;

ОДЛУКА О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА 

– КОНАЧНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2024. ГОДИНУ

-Закључак о упућивању на јавну расправу Нацрта Одлуке о измени Одлуке о буџету града Прокупља за 2024. годину

-Нацрт Одлуке о измени Одлуке о буџету града Прокупља

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА У 2024. ГОДИНИ

-Јавни позив; 

-Пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања (Образац 1);

-Буџет пројекта и финасијски извештај(Образац 1, Образац 1а и Образац 2);

-Образац за пријавау за члана комисије (Образац 3);

-Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја (Образац 4);

-Изјава о објављивању емитовању произведеног медијског садржаја (Образац 6);

-Пријаве за Стручну комисију;

-Записник Стручне службе  о приспелим пријавама за Стручну комисију која спроводи Конкурс;

-Бодовна листа кандидата који су конкурисали за Стручну комисију која спроводи Конкурс;

-Решење о образовању Стручне комисије;

– Записник са отварања пријава  по Јавном позиву за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2024. години (интерна комисија стручног органа)

-Записник са оцењивања пријава по Јавном позиву за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2024. години (стручна комисија)

– Решење о расподели средстава по расписаном Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Града Прокупља ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања

ОГЛАС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКИ ВОДОВОД ПРОКУПЉЕ

–  Јавни позив

ОГЛАС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

– Јавни позив

 

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ИЗГРАДЊУ, УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КУПАЛИШТА И ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА У ГРАДУ ПРОКУПЉУ (,,Сл. гласник РС“ бр.11 од 14.02.2024. године)

-Јавни позив 

-Додатак јавном позиву

PUBLIC CALL for participation in the procedure of granting the CONCESSION for financing, reconstruction, construction, management and maintenance of the city swimming pool and tennis courts in the City of Prokuplje (“Official Gazette of RS“ number 11 of 14.02.2024. year)

-Public call

Annex 2