Средње школе


ГИМНАЗИЈА

Ратка Павловића 20
Tелефон:  027/329-015, 027/321-110
Факс: 027/312-110
e-mail:gimnazijapk@beotel.yu

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

 1. Друштвено- језички смер
 2. Природно – математички смер

 

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ,,ДР АЛЕКСА САВИЋ,,

Ратка Павловића бр.20
Телефон: 027/ 324-462
Фаx:       027/ 329 -093
e- mail: medicskola@beotel.yu

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

 1. медицинска сестра – техничар
 2. педијатриска сестра – техничар
 3. гинеколошко – акушерска сестра

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ,,15 МАЈ ‘

Ратка павловића бр.194
Телефон:027/ 329 – 052
Фаx: 027/ 329- 052
e-mail: ts15maj@yahoo.com

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

 1. Машинство и обрада метала – машински техничар за компјутерско конструисање ТОПР СЦ 4Д06С
 2. Машинство и обрада метала –Машински техничар моторних возила ТОПР СЦ 4Д08С
 3. Електротехника-Електротехничар аутоматике ТОПР СЦ 4Е02С
 4. Eлектротехника-Електротехничар рачунара    ТОПР СЦ 4Е08С
 5. Електротехника – Електроинсталер                  ТОПР СЦ 3Е15C
 6. Електротехника –  Електромонтер мрежа и постројења ТОПР СЦ 3Е18С
 7. Електротехника –  Аутоелектричар                                 ТОПР СЦ 3Е14С
 8. Електротехника – Електромеханичар за термичке и расхладне уредјаје ТОПР СЦ 3Е17С
 9. Текстилство – Конфекционар – кројач           ТОПР СЦ 3Г06С
 10. Саобраћај – Возач моторних возила           ТОПР  СЦ 3И11С

 

 

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

,,РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА,,
ул: Вука Караџића бр.1
тел: 027/ 331-213
факс: 027/ 331-213
e- mail:ppsradospk@beotel.yu

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

 1. Прехрамбени техничар
 2. Пољопривредни техничар – оглед
 3. Ветеринарски техничар
 4. Пекар                                  – оглед
Величина слова: