Средње школе

Гимназија

Данашња Гимназија постоји више од 100 година.

Прва приватна гимназија у Прокупљу основана је на иницијативу Захарија Хаџи-Арсића, пензионера из Прокупља и председника Привредне банке. Већ 13. марта 1910. године прокупачка приватна нижа постаје прокупачка окружна Гимназија.

Школа је престала са радом 01.децембра 1914.године, а наставила 1919.године као Краљевска српска гимназија у Прокупљу, којој је признат статус државне гимназије.Ранг потпуне гимназије школа је добила 1935. године.

Школа је променила 12 имена и од 1990. до данас носи име Гимназија у Прокупљу. По оснивању постаје језгро културног живота града.

На почетку рада Гимназија није имала своју зграду,а дањашњу зграду користи од периода пред други светски рат. Зграда Гимназије је проглашена за споменик културе.

Гимназија има два смера: природно математички и друштвенео језички.

Ратка Павловића 20,  Прокупље

Контакт телефон:027  329 015,321 110,

Email : gimnazijapk@beotel.net

Сајт: www.gimnazijapk.edu.rs

 

Медицинска школа „ Др Алекса Савић“

Школа носи име чувеног Др Алексе Савића, народног лекара,ратника и успешног Министар здравља.

Медицинска школа „Др Алекса Савић“  има три образовна профила у четворогодишњем трајању: медицинска сестра техничар, гинеколошко-акушерска сестра и педијатријска сестра техничар.

Ратка Павловића 20,  Прокупље

Контакт телефон:027  329 093, 324 462

Email : medicskola@mts.rs

Сајт: www.medicinskapk.edu.rs

 

Техничка школа „15. мај“

Развојем заната у Прокупљу: сарача, кројача, берберина, обућара, златара, ковача, довела су до потребе да се отвори школа ученика у привреди.

Јавила се потреба за радном снагом вишег степена знања. Тако је формирана Техничка школа “15. мај “, која је под називом Машинска школа, одлуком Министарства просвете почела са радом 3.септембра 1964.године. Школа је у тој години рада обављала наставу у просторијама данашњег Радничког Универзитета. Следеће године је пресељена у простор садашње Пољопривредне школе.Захваљујући ентузијазму наставног кадра и вољи ученика, 1967. године добија своју зграду, где се и данас налази.

Техничка школа „15. мај“ има ученике које похађају следеће образовне профиле: у четворогодишњем трајању:  машински техничар за компјутерско конструисање, машински техничар моторних возила, електротехничар рачунара, електротехничар процесног управљања и техничар друмског саобраћаја, и у трогодишњем трајању: електромонтер мреже и постројења, аутоелектричар, електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, електроинсталатер, возач моторних возила и модни кројач.

Ратка Павловића 194, Прокупље

Контакт телефон:027  333 211,329 093, 324 462

Email : ts15maj@mts.rs

Сајт: www.ts15maj.edu.rs

 

Пољопривредна школа „Радош Јовановић Сеља“

Пољопривредна школа „Радош Јовановић Сеља” у Прокупљу основана је 1927. године Указом краља Александра. Као Специјална пољопривредна школа у двогодишњем трајању почела је са радом 1928. године. Прерасла је у трогодишњу 1933. године. После Другог светског рата школа је међу првима обновила рад када је постала четворогодишња, коју је завршила само једна генерација ђака, јер је школа укинута 1952. године, а њени уценици су завршили школовање у Лесковцу и Приштини.

Године 1958. обновљен је њен рад под именом Ратарско-тракторска школа, да би од 1960. радила под називом Центар за образовање стручних кадрова у пољопривреди. У Центру су наредних 20 година радили паралелно ратарско-тракторска школа и четворогодишња пољопривредна школа.

Од 1967. Центар носи име народног хероја Радоша Јовановића Сеље. Образовни центар “Светозар Марковић” формиран је 1978. године, у чији састав је ушла пољопривредна школа као ООУР за пољопривредно и индустријско усмерење, као друга фаза усмереног образовања. 1987/1988. године Центар је расформиран, заједничке основе и друга фаза су укинуте.

Настава се изводи у кабинетско-учионичком простору и на економији, а за прехрамбену струку  обиласком предузећа у Прокупљу, Нишу, Лесковцу, Крушевцу, Александровцу , као и за ветеринарску струку у ветеринарским станицама и амбулантама Прокупља, Ниша, Куршумлије, Блаца и Житорађа.

Школа располаже кабинетима за рачунарство и информатику, мултимедијалну учионицу, кабинете за хемију, моторе и тракторе, ратарство, као и специјализованим учионицама за српски језик и књижевност, воћарство и виноградарство, ветеринарску струку и за прехрамбену групу предмета. Ученицима и наставницима је на располагању библиотека са преко 6000 књига. За практичну наставу служи и живинарска фарма, инкубаторска станица, машински парк, сервисна радионица и пекарска радионица.

Пољопривредна школа „Радош Јовановић Сеља“  у школској 2017/18. години има ученике на образовним профилима: у четворогодишњем трајању: пољопривредни техничар, ветеринарски техничар и прехрамбени техничар, као и на профилима  у трогодишњем трајању: пекар, руковалац – механичар пољопривредне технике и  цвећар –вртлар

Вука Караџића 1, Прокупље

Контакт телефон:027  331 213

Email : poljopskolapk@gmail.com

Сајт: poljoprivrednaskolapk.edu.rs