Људски ресурси


Сходно адекватном образовном систему у складу са европским принципима, локално становништво може да одговори на захтеве савремених технологија и производних процеса. Близина Универзитетског центра у Нишу омогућава доступност и ангажовање високошколованог и високостручног кадра свих профила. Јединственом комбинацијом високог квалитета, широке доступности и конкурентних трошкова, наша радна снага се сматра јаким развојним покретачем економског развоја у нас.

 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 2017. ГОДИНЕ
Назив округа / Назив општине Прокупље Топлички округ
Укупно Укупно
Жене
6.319
2.989
13.225
6.454
I Укупно
Жене
2.101
1.025
2.31
718
II Укупно
Жене
464
184
718
288
III Укупно
Жене
1.421
572
3.282
1318
IV Укупно
Жене
1.645
847
3.422
1.813
V Укупно
Жене
43
5
65
7
VI Укупно
Жене
330
185
647
382
VII-1 Укупно
Жене
312
168
588
336
VII-2 Укупно
Жене
3
0
5
0
VIII Укупно
Жене
0
0
0
0