Људски ресурси


Сходно адекватном образовном систему у складу са европским принципима, локално становништво може да одговори на захтеве савремених технологија и производних процеса. Јединственом комбинацијом високог квалитета, широке доступности и конкурентних трошкова, наша радна снага се сматра јаким развојним покретачем економског развоја у нас.

 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ НА КРАЈУ ДЕЦЕМБРА 2023. ГОДИНЕ
Назив округа / Назив општине Прокупље Топлички округ
Укупно Укупно
Жене
3.748
1.810
8.119
3.958
I Укупно
Жене
1.248
613
2.819
1.446
II Укупно
Жене
251
91
409
154
III Укупно
Жене
787
305
1.886
725
IV Укупно
Жене
1.029
557
2.157
1.138
V Укупно
Жене
24
6
36
7
VI-1 Укупно
Жене
118
62
187
103
VI-2 Укупно
Жене
103
64
247
156
VII-1 Укупно
Жене
186
111
374
225
VII-2 Укупно
Жене
2
1
4
3
VIII Укупно
Жене
0
0
0
0
НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА СТАРОСТИ И ПОЛУ НА КРАЈУ ДЕЦЕМБРА 2023. ГОДИНЕ
Назив округа / Назив општине Прокупље Топлички округ
Укупно Укупно
Жене
3.748
1.810
8.119
3.958
15-19 Укупно
Жене
84
29
219
80
20-24 Укупно
Жене
310
150
623
292
25-29 Укупно
Жене
338
178
718
379
30-34 Укупно
Жене
298
147
577
336
35-39 Укупно
Жене
270
141
618
309
40-44 Укупно
Жене
363
177
758
387
45-49 Укупно
Жене
399
186
944
479
50-54 Укупно
Жене
526
278
1.065
570
55-59 Укупно
Жене
584
303
1.263
660
60-65 Укупно
Жене
576
221
1.234
466