Службени лист Града Прокупља 2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.1/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр. 2/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.3/20223.

– Службени лист Града Прокупља бр.4/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.5/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.6/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.7/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.8/2023.

– Службени лист Града прокупља бр.9/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.10/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.11/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.12/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.13/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.14/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.15/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.16/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр. 17/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.18/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.19/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.20/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.21/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.22/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.23/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.24/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.25/2023.

– Службени ли.ст Града Прокупља бр.26/2023.

– Службени ли.ст Града Прокупља бр.27/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.28/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.29/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.30/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.31/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.32/2023

– Службени лист Града Прокупља бр.33/2023.

Службени лист Града Прокупље бр.34/2023.

Службени лист Града Прокупља бр.35/2023

– Службени лист Града Прокупља бр.36/2023.

– Закључак о ценама

– Службени лист Града Прокупља бр.37/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.38/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.39/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.40/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.41/2023.

– Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Прокупље за 2023. год.

– Службени лист Града Прокупља бр.42/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.43/2023.

– Сагласност (2.круг)

– Службени лист Града Прокупља бр.44/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.45/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.45-1/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.46/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.47/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.48/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.49/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.50/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.51/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.52/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.53/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.54/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.55/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.56/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.57/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.58/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.59/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр. 60/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.61/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.62/2023.

-Службени лист Град Прокупља бр.63/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.64/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.65/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.66/2023.

– Службени лист Града Прокупља бр.67/2023.