О историјском архиву “Топлице”


Први пут се Историјски архив помиње и то као Архивско средиште од 1948. до 1951. године Наредбом о привременом осигурању архива, Министарства просвете НР Србије; Архивски центар Прокупље – Одлуком о оснивању Историјског архива среза Ниш из 1960. године, 1967. мења назив у Архивско оделење; од 1989. до 2006. године Архивско оделење у СО Прокупље са пословима повереним за пет општина топличког округа Прокупље, Куршумлија, Блаце, Житорађа и Мерошина *[Општина Мерошина 1992 године излази из Топличког округа и припаја се Граду Нишу].

Архив обавља делатност заштите културних добара у склопу архивске мреже Србије.

Историјски архив „Топлице“ Прокупље у формално правном облику какав је данас, основан је 2006. године Одлуком Скупштине општине Прокупље бр. 06 – 14 / 06 – 02 од 07. 04. 2006; Архив је део архивске мреже Србије, а територијална надлежност архива су општине Прокупље, Куршумлија, Блаце и Житорађа.

До 2006. године Архив у Прокупљу је користио укупни простор од око 120 м2. Од тога су биле канцеларије у приземљу зграде у површини око 30 м2 и два ,,депоа“ у сутерену, односно подруму у површини око 90 м2. Крајем септембра 2006. године Архив је пресељен у просторије које се налазе у згради складишта санитетске опреме Републичке дирекције за робне резерве, у дворишту Прокупачке болнице, у улици Пасјачкој број 2. Финансијским средствима које је уложило Министарство културе РС део зграде складишта адаптиран је у канцеларије (80м2), које су опремљене новим канцеларијским намештајем и компјутерском опремом са пратећим уређајима. Током 2007. и 2008. године, такође, захваљујући Министарству културе депои за чување архивске грађе су опремљени прописаном опремом – металним полицама. Архивска грађа из влажних сутуренских депоа пресељена је у нове просторије у којима је предходно извршена дезинфекција од стране овлашћеног завода, извршено је темељно физичко чишћење просторија.

Архив је пресељен на основу Уговора између Општине Прокупље и Републичке дирекције за робне резерве 2005. године за период од 01.10.2005. до 01.10.2010. године.

Током 2011 године Арив добија зграду у којој се сада налази на трајно коришћење од Министарства културе а одлуком владе Србије.

Историјски архив „Топлице“ Прокупље обавља послове у оквиру служби и то:

 • Служба заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива;
 • Служба депоа;
 • Служба сређивања и обраде архивске грађе и збирки;
 • Служба за опште послове.

Најважнији фондови приликом оснивања били су Окружни народни одбор, Народни одбор општине Прокупље, Народно позориште Прокупље, Срески суд Прокупље.

Међу архивском грађом од изузетног значаја су: фонд Окружног народног одбора Прокупље 1944-1947; фондови правосуђа: Срески народни суд среза Добричког 1945-1947; Срески народни суд Куршумлија 1945-1955; Срески народни суд Прокупље 1945-1959; Срески суд јастребачког Блаце 1945-1947; ОЗНА-Војни суд Прокупље 1944-1946; збирке матичних књига из Храма Св. Николе у Куршумлији које датирају од 1889; књиге цркве у Блацу, која је посвећена Св. Богородици Успеније најстарије из 1891; књиге Храма Св. Илије у Драгуши из 1891; књиге Храма Св. Прокопија у Прокупљу из 1894 године; збирка VARIA у којој се између осталог налази део преписке куршумлијске ћелије КПЈ из периода 1920. – 1921. године.

Од великог значаја је архивска грађа: фондови народних одбора срезова Добричког, Јастребачког, Косаничког и Прокупачког као и фондови топличких општина; фонд Учитељско домаћичке школе Прокупље 1921-1963; Женска занатска школа Прокупље 1909-1948; Народно позориште Прокупље 1945-1957. За проучавање привредне историје овог краја од великог значаја су: Топличка задруга – Прокупље 1897-1948; Окружни одбор занатских удружења за срезове: Прокупачки, Добрички, Косанички, Лабски и Вучитрнски – Прокупље 1939-1947; Удружење занатлија за срезове: Прокупачки и Добрички Прокупље 1922-1950; Занатски еснаф за варош Прокупље и округ Топлички – Прокупље 1924-1931; Среска занатска комора – Прокупље 1946-1960; Среска занатска комора – Куршумлија 1950-1956; Трговинска комора среза Прокупље – Прокупље 1945-1960; Рудник мрког угља „Јанкова Клисура“ Чучале – Блаце 1952-1963; фондови друштвено-политичких организација среских и општинских комитета, Савеза комуниста и ССРН са овог подручја; … Највећи део чини грађа која је настала после 1944. године, а мањи део грађа из периода од 1889. до 1944. године. Међу значајним документима су и Указ краља Александра о проглашењу Куршумлијске бање за опште корисну и лековиту минералну воду, издат 1929. године; списак палих жртава у Првом светском рату и Топличком устанку; прве службене новине у послертној Топлици „Народни глас“ које је издавао Градски одбор Народног фронта од 1947-1948 године, збирка пројеката, збирка печата, збирка фотографија и збирка плаката.

 • Историјски архив „Топлице“
  Пасјачка бр. 2, Прокупље
 • телефон: 027/329-546
  факс: 027/329-646
  e-mail: arhiv@prokuplje.org.rs
 • web: https://arhivtoplice.org.rs/